Dostupni linkovi

Mostar: Riješiti problem pravno "nevidljivih"


Sa obuke za matičare i osobe koje rade na vođenju matičnih knjiga, 14. decembar 2012.
Sa obuke za matičare i osobe koje rade na vođenju matičnih knjiga, 14. decembar 2012.
U BiH postoje slučajevi da su osobe i umrle, a nikada nisu bile upisane u matične knjige. Većinom se radilo o pripadnicima romske zajednice. Zato treba novim Zakonom o matičnim knjigama učiniti sve što je potrebno, kako bi bio riješen problem tzv. “pravno nevidljivih”.
Rečeno je to uoči obuke za matičare i osobe koje rade na vođenju matičnih knjiga, održane u petak u Mostaru, u organizaciji misije UNHCR-a u BiH, Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, te nevladine organizacije “Inicijativa žena BiH”.
Zakon o matičnim knjigama jedan je od uslova koje BiH mora ispuniti na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ciljevi zakona su univerzalan upis u matične knjige svih lica koja borave na teritoriji Federacije BiH, rekla je uz ostalo pomoćnik federalnog ministra unutrašnjih poslova Medina Kočan, na konferenciji za novinare uoči obuke za matičare.
Kočan je istakla kako je važno provesti kampanju među građanima koji još nemaju jedinstveni matični broj ili im nije upisan u matične knjige, da se taj posao što prije obavi, kako bi takva lica mogla ući u elektronsku bazu podataka, u centralni matični registar.
“Jer samo ona lica koja budu unesena moći će uživati benefite koje nudi centralni matični registar”, napominje ona.
Zakon predviđa poseban senzibilitet prema Romima i socijalno ugroženima. Kako je istakla Medina Kočan, Romi zbog svog tradicionalnog načina života nekad se ne upisuju u matične knjige rođenih, pa postoje slučajevi pravno nevidljivih osoba.
“Ima dosta slučajeva da su ljudi umrli, a čak nisu bili upisani u matičnu knjigu rođenih”, navodi Kočan.
Na području Mostara proces provedbe Zakona o matičnim knjigama teče dobro.
“Od ljetos smo izvršili uvezivanje svih lokacija na kojima se vode matične knjige”, kazala je Azra Batlak, šef Službe za opću upravu i gradska područja u Gradskoj upravi Mostara.
Zakon o matičnim knjigama mora se provesti do maja 2014. godine. Predviđeno je stvaranje centralnog registra u oba entiteta, a potom i razmjena podataka među njima.
XS
SM
MD
LG