Dostupni linkovi

Magla u finansiranju političkih partija


Okrugli sto o finansiranju političkih partija, 7. mart 2011.
Okrugli sto o finansiranju političkih partija, 7. mart 2011.
Problem finansiranja političkih partija je višestruk. Finansiranje partija iz budžeta na lokalnom nivou je onemogućen o čemu govori podatak iz 2009. godine kada su političke stranke na lokalnom nivou uskraćene za skoro pola miliona eura koja su bila planirana budžetima, 13 opština nije uplatilo kompletnu sumu političkim partijama, a u tri opštine nisu izvršene nikakve uplate.

Zbog toga su političke partije primorane prema riječima koordinatorke Centra za demokratsku tranziciju Milice Kovačević, da svoje završne račune usklađuju sa situacijom.
Okrugli sto o finansiranju političkih partija, 7. mart 2011.

Finansijski izvještaji političkih partija su takvi da se iz njih ne može saznati, osim toga neke partije uopšte ne podnose finansijske izvještaje.

Uz to nejasne su i nadležnosti institucija koje kontrolišu finansiranje političkih partija, zbog čega postoji preporuka međunarodnih organizacija da uredi oblast kontrole i revizije finansiranja partija. O sadašnjoj situaciji Kovačević je rekla da su propisane sankcije praktično neupotrebljive.

"Nijesu pokrenuti prekršajni postupci za sva kršenja. Recimo, ministarstvo je u revizijama našlo da veliki broj partija nije otvarao posebne žiro račune međutim, ni jedan prekršajni postupak nije pokrenut po tom osnovu. Naše kazne su jako blage. Trenutno, ta najveća kazna, događa se da je nekada interes veći da se protiv pravno pribave sredstva i da se onda lagano plati ta prekršajna kazna, ako do postupka ikada dođe",
kazala je Kovačević.

Drugi problem su nenovčane donacije u vrijeme izbornih kampanja, što se čini dobijanjem besplatnih termina u medijima.

"Građani imaju pravo da saznaju da li su partije dobile određeni prostor u medijima ispod tržišnih cijena zato što se to prosto smatra nenovčanom donacijom. Isto važi i za podizanje kredita i za sve ostale vrste usluga koje se dobijaju, a da nijesu finansijski vidljive", rekla je Kovačević.

Finansijska disciplina

Jedan od poslanika u crnogorskom parlamentu sa najdužim stažom Mehmed Bardhi, govoreći o transparentnosti finansiranja političkih partija, kaže da i ta oblast dijeli opšte stanje i ambijent u Crnoj Gori.

Bardhi: Ako je u Crnoj Gori sve pod monopolom, ako je sve pod kontrolom vlasti, onda ne možemo očekivati ni ništa bolju situaciju ni u finansiranju.

"Ako je u Crnoj Gori sve pod monopolom, ako je sve pod kontrolom vlasti, onda ne možemo očekivati ni ništa bolju situaciju ni u finansiranju, ni u kontroli ni u transparentnosti i tako dalje. Ako je u kampanju pošao predsjednik DPS, a on je ustvari je bio predsjednik Vlade. U cijelu kampanju on ide sa eskortom, a mi ne možemo da platimo ni benzin. Pa, čemu onda bilo kakva transparentnost", kaže Bardhi.

U Ministarstvu pravde očekuju donošenje novog zakona o finansiranju političkih partija koji će biti usklađen sa preporukama Evropske unije. Ministar pravde Duško Marković je rekao da taj zakon ima za cilj unapređenje antikorupcije.

"Smatram da novi zakon treba da omogući da sve partije imaju iste šanse za uspjeh na izborima, i istovremeno napravi balans u odnosu na sredstva iz privatnih izvora kako bi ih do izvjesne mjere učinio nezavisnim i zaštitom od pada pod dominatni uticaj velikih donatora. Sa druge strane, novi zakon treba da obezbijedi odgovorajući okvir koji treba da obezbijedi efikasnu kontrolu i sankcionisanje institucija zaduženih za njegovo provođenje i koji će zadovoljiti standarde moderne demokratije i povećati finansijsku disciplinu političkih partija", kazao je Marković.

Sedam ključnih prioriteta za preporuku o otpočinjanju pregovora za članstvo u Evropskoj uniji uključuje i poboljšanje pravnog okvira za pojačanu borbu protiv korupcije. To znači da je potrebno poboljšati oba zakona Zakon o finansiranju političkih partija i zakon o finansiranju izbornih kampanja, kako bi se pojačao okvir za borbu protiv korupcije, rekao je Klajv Rambold predstavnik delegacije EU u Crnoj Gori.

"Prema zakonu, finansiranje izbornih kampanja nadzire i kontroliše Državna izborna komisija. Međutim, način na koji to državna izborna komisija radi i koja su to ovlašćenja koja ima Državna izborna komisija još uvijek trebaju pojašnjenja. Izvodimo zaključak da je neophodno unaprjeđivanje zakona i mehanizama za njihovo provođenje",
kazao je Rambold.
XS
SM
MD
LG