Dostupni linkovi

Vodič kroz Zakon o mladima FBiH - olakšica za NVO i vlast


Jedna od akcija KULT-a - ilustracija
Jedna od akcija KULT-a - ilustracija
U želji da doprinesu učinkovitijem provođenju i razumijevanju Zakona o mladima u Federaciji BiH, Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva izdao je knjigu “Vodič kroz Zakon o mladima FBiH”. Vodič pored pojašnjenja Zakona o mladima kroz tumačenje pojedinačnih zakonskih odredaba, sadrži i dva vrlo važna dokumenta Evropske unije koji uređuju oblast mladih, o čemu razgovaramo sa članom KULT-a Muamerom Logom.

RSE: Zakon o mladima ne postoji na državnom nivou. Prava i obaveze mladih u Republici Srpskoj definisana su Zakonom iz 2004. godine, a isti zakon usvojen je i na nivou Federacije 2010. godine. Zbog čega ste napravili Vodič i šta je njegova svrha?

Logo: U suštini, radi se o komentaru na Zakon o mladima FBiH. On nije neki zvanični pravni akt, ali je svakako olakšica koja će pomoći nevladinim organizacijama i predstavnicima vlasti koji se bave ovim pitanjima da što bolje razumiju određene dijelove Zakona i da ga što konkretnije, što brže, što jednostavnije provedu u djelo, kako bi se ovaj, nažalost loš, položaj mladih u Bosni i Hercegovini, prije svega u Federaciji, poboljšao.

RSE: Koliko mladi u Bosni i Hercegovini zaista znaju za ovaj zakon?

Logo: Prema nekim podacima otprilike 30.000 mladih čulo je za ovaj zakon. Po našem nahođenju, to je još uvijek nedovoljno iako je ta cifra velika i jako dobra. Svakako da mladi moraju još više biti upoznati sa postojanjem ovakvih zakona, o tome se mora govoriti konstantno, kroz razne edukacije – da li neformalnog obrazovanja, da li seminara, okruglih stolova i tome slično – kako bi se ispunila prava mladih, ali kako bi se znale i obaveze, budući da ovaj zakon govori o obje stvari.

RSE: Grupa mladih koja promoviše Zakone o mladima u BiH bila je Njemačkoj. Kakva su njihova iskustva i gdje je Bosna i Hercegovina u odnosu na zemlje Evropske unije kada je u pitanju omladinska politika?

Mladi kažu da se tamo zakoni ne posmatraju kao nešto što treba doseći, već su to tako uvriježene stvari i u svakoj pori života, čak i kad govorimo o položaju mladih, omladinskim pravima, o pravima žena.
Logo: Mladi kažu da se tamo zakoni ne posmatraju kao nešto što treba doseći, već su to tako uvriježene stvari i u svakoj pori života, čak i kad govorimo o položaju mladih, omladinskim pravima, o pravima žena. Dakle, to nisu neke stvari o kojima se priča kao o nečem ka čemu se treba ići, već je to zaista njihova stvarnost. Nažalost, Bosna i Hercegovina još uvijek nije na tom nivou. Mi težimo tome i nadamo se da će tako biti jednoga dana.

RSE: Vodič sadrži i dva važna dokumenta Evropske unije. Kakvi su to dokumenti i koja je njihova svrha?

Logo: To su dva evropska dokumenta, dvije evropske povelje koje govore o mladim ljudima, o njihovom položaju, pravima i obavezama, koje ih deklariraju kao mlade ljude – na osnovu godina i td., koje im daju prava koja su zagarantirana i evropskim pravima mladih, ali i novim sporazumima, bilo da govorimo o volontiranju, nevladinom sektoru, obrazovanju itd.

Knjiga “Vodič kroz Zakon o mladima FBiH” štampana je u okviru projekta "Učešće mladih u strateškom razvoju lokalnih zajednica", koji sufinansira Evropska unija.

Na vratima Evrope


Program Na vratima Evrope - svake nedjelje od 15 sati možete slušati u našem radijskom programu. Sadržaji iz ovog programa nalaze se i na našoj internet stranici.

(Autor programa:
Gordana Sandić-Hadžihasanović)
XS
SM
MD
LG