Dostupni linkovi

Kritike UN komiteta za prava djece na račun Vatikana izazvale pažnju


Vatikan
Komitet UN koji prati primjenu Kovencije o pravima djece objavio je u Ženevi izvještaj o zaštiti dječijih prava sa posebnim osvrtom na Kongo, Jemen, Portugaliju, Rusiju, Njemačku i Svetu stolicu. Kritike na račun Vatikana izazvale su posebnu pažnju javnosti. U prvim komentarima medija se ocjenjuje da je stručnjake UN na ovakav potez ohrabrio napredni papa Franjo, ali upozoravaju na snagu birokratije Vatikana.

U izvještaju UN posebno su pocrtana zemlje u kojima se djelimično ili u cjelini ne poštuje UN Konvencija o zaštiti prava djece.

Kongo je jedna od problematičnih zemlja. Ekspert UN, Benyam Mezmur, rekao je da su detaljno razmatrali, diskriminaciju, naročito protiv djevojaka i djece urođenika i djece oboljelih od albinizma. Nasilje nad djecom, uključujući i tjelesno kažnjavanje, iskorištavanje i seksualno nasile, među ključnim su problemima ove afričke zemlje. Naglašena je takođe zabrinutost zbog napuštanja djece i sugerisano Vladi Konga da ove probleme stavi među prioritetne za rješavanje.

Kako je navedeno, u Kongu je u posljednje vrijeme napravljen određeni napredak u zdravstvu, ali su zdravstveni objekti i dalje loše opremljeni a fali ljekara i medicinskog osoblja.

Kada je riječ o Jemenu, Komitet UN je posebnu zabrinutost izarazio zbog toga što je starosna granica za krivičnu odgovornost u toj zemlji veoma niska, kao i za primjenu smrtne kazne za djecu. Mezmur je naveo da je Jemen jedna od pet država koje primjenjuju smrtnu kaznu za djecu ispod 18 godina starosti.

U Jemenu je široko rasprostranjena pojava dječijih brakova, što se kako su naveli posebno praktikuje kod mladih djevojaka.

Takođe je razmatrano pitanje djece u vojnim konflikitima, UN stručnjaci navode da i dalje veliki broj djece gine na miniranim teritorijama, kao i da se nastavlja praksa uzimanja djece vojnika.

Šef stručnog tima UN Kirsten Sandberg navela je da se na bazi ratifikovane Konvencije i neobavezujućem protokolu, Sveta stolica obavezla na primjenu sporazuma i to ne samo na teritoriji Vatikana, već se to odnosi i na nosioce visokih funkcija u katoličkoj crkvi, pojedince i institucije pod njenom vlašću bilo gdje.

I pored toga, kako je rekla Sandberg, Komitet je zabrinut jer je „Sveta stolica dosadašnjim saopštenjima i deklaracijama o homosekualnosti doprinosila socijalnoj stigmatizaciji i nasilju nad LGBT adolescentima kao i djecom koju podižu istopolne zajednice.Komitet je takođe zabrinut zato što Sveta stolica nije učnila dovoljno da zaštiti prava djevojčica koje njihove porodice smještaju u državne institucije i škole, uključujući i takozvanu „Magdalena praonicu“ (Magdalen Laundries) u Irskoj, koju su do 1996.godine vodile četri kongregacije Katoličkih sestara.

Kada je riječ o „klericima umiješanim u seksualno zlostavljanje desetine hiljada djece širom svijeta“ Sandberg je rekla da su policija i praksa koju je usvojila Sveta stolica vodili do nastavka zlostavljanja i nekažnjavanja počinilaca.

„Sveta stolica je konstantno očuvanje ugleda i reputacije Crkve i zaštitu počinilaca stavljala iznad interesa djece“, rekla je šefica UN tima za zaštitu prava djece, dodajući da je i takozvani „kod ćutanja“ na ovakave zluopotrebe dodatno zabrinjavjuća pojava.

Neočekivana zapažanja o Njemačkoj

Ovoga se puta u izvještaju UN zbog određenih propusta neočekivano našla i Njemačka.

„Ima mnogo toga dobrog da se kaže o Njemačkoj, ali nas neke stvari brinu“, rekla je Sandberg.

Kako je rečeno između ostalog u monitoringu Njemačke je uočeno da u zemlji ne postoji niti jedno tijelo za koordinaciju primjene UN Konvencije za zaštitu dječijih prava. Njemačka Vlada osim toga nije omogućila Institutu za ljudska prava da nadgleda primjenu sporazuma ili prima individualne pritužbe od djece.

U tom su kontekstu naveli da je Komitet utvrdio da postoji značajan broj djevojčica koje žive u Njemačkoj, a koje su izložene genitalnom sakaćenju, ili da su izložene riziku da privremeno budu vraćene u svoje zemlje porijekla u kojima se primjenjuje praksa genitalnog sakaćenja žena i djevojčica.

U UN izvještaju se sa negativnom praksom našla i Rusija. Ekspert Maria Herczog navodi su posljednje izmjene više zakona u Rusiji imale negativan uticaj i na djecu. Posebno je izdvojen Zakon o zabrani usvajanja ruske djece za američke državljane, donesen 2012..Taj zakon je, kako je navela Herczog, onemogućio da mnogo djece koja žive u instucijama, uključujući i djecu sa posebnim potrebama, dobiju šansu da budu usvojeni i nastave živjeti u porodičnom okruženju.

„Mi svi znamo da su intetnacionalna usvajanja veoma kontroverzna tema , ali u ovom slučaju to nije u najboljem interesu djece“, rekla je Herczog.

Ona je takođe navela i druge zabrinjavjuće slučajeve, kao što je diskriminacija djece koja žive u LGBT porodicama, romske djece i djece radnika migranata. Takođe je rasprostranjena pojava tjelesnog kažnjavanja i zlouporeba, uključujući i seksualno zlostavljanje u institucijama za njegu.

U Rusiji je uočena i povećana dijagnoza djece sa psihološkim oboljenjima, ilegalno zatvaranje djece od strane snaga bezbjednosti kao i prinudna vojna obuka za dječake od 15 godina u javnim školama, koja uključuje i korišćenje vatrenog oružja.

U Portugalu su, prema nalazima UN Komiteta, oštre mjeere štednje koje provodi vlada u Lisabonu imale veoma negativan uticaj na mnoge programe koji se tiču socijalne i ekonomske politike usmjerene da standard, što se odražava na djecu.

Tako je, kako ističe Herczog, rezultat toga rizik od povećanja siromaštava i nedostupnost odgovarajućih usluga, onemogućavanje uživanja prava koja su garantovana Konvencijom, uključujući stanovanje, obrazovanje i socijalna zaštita djece. Smanjenje socijalnih benefita imalo je uticaja na oko pola miliona djece u Portugaliji.

Iako je Portugal donio snažnu politiku integracije Roma, između 40.000 i 60.000 njih izloženo je diskriminaciji u obalsti zapošljavanja, stanovanja i obrazovanja, što na romsku djecu ima poražavajuće efekte, kaže Herczog.

Kako su primijetili u porastu je i dikriminacija ljudi iz Afrike.Iako to trenutno ne predstavlja tako veliki problem, UN se plaše da bi zbog trenutnih ekonomskih problema sa ojima se Portugalija suočava, mogao eskalirati.

Komentraiući nalaze UN ekspertskog tima koji se bavi nagledanjem poštovanja ljudskih prava i Konvencije o paravima djeteta, u uredničkom komentaru „The New York Times“ navodi da su UN konačno sa pravom dale detaljna saznaja o seksualnom zlostavljanju djece u crkvenim institucijama od strane klerika, „kodu ćutanja“ koji je te zloupotrebe pratio, te nesposobnosti i nehtjenju Svete stolice, da se uhvati u koštac sa ovim devijacima u sopstvenim redovima.

Kako kažu, nakon što su izloženi svi nalazi i iznesene kritike, biskup Charles Scicluna, bivši glavni tužilac Vatikana za seksualno zlostavljanje, prisutan na panelu UN, je izričito poručio:„Sveta stolica shvata“.

NWT, pak kaže, da to ostaje da se vidi. Jer UN panelu je malo nade unio kako kažu, napredni papa Franjo, ali moćna birokratija Vatikana je još daleko od zahtjeva za većom odgovornošću svojih episkopa.
  • 16x9 Image

    Biljana Jovićević

    U novinarstvu je od 1998. godine. Radila tri godine na Radiju Crne Gore. Od septembra 2001. je izvještač iz Podgorice za RSE, a od jula 2009. je stalni član redakcije u Pragu.

XS
SM
MD
LG