Dostupni linkovi

Vlada Kosova pozdravlja novi nacrt rezolucije


Sedište kosovske Vlade u Prištini
Vlada Kosova je u četvrtak izdala saopšetnje nakon što je Srbija usaglasila nacrt rezolucije o Kosovu koju će razmatrati Generalna skupština Ujedinjenih nacija 9. juna:

"Vlada Republike Kosova pozdravlja novi nacrt rezolucije, koji je pripremilo 27 zemalja članica EU-a, uz podršku SAD i koja će biti podneta Generalnoj Skupštini UN-a na usvajanje

Nova draft Rezolucija, podržana od svih zemalja članica EU-a i od SAD, u potpunom je skladu sa novom realnošču koja je stvorena na Kosovu i u regionu.

Ovaj nacrt rezolucije uzima u obzir savetodavno mišljenje MSP-a, koji je jasno zaključio da je proglašenje nezavisnosti Kosova u punom skladu sa međunarodnim pravom. Štaviše, novi nacrt rezolucije odbacuje svaku mogućnost za pregovore o političkom statusu Kosova i poziva na saradnju između strana u cilju jačanja mira i stabilnosti u regionu i otvara perspektivu za evroatlantske integracije, kaže se u izjavi Vlade Republike Kosova.

Vlada Republike Kosova je zadovoljna što je nacrt rezolucije koji je pripremila Srbija povučen sa diskusije i pozdravlja odluku Srbije o prihvatanju novog nacrta rezolucije koju su pripremile EU i SAD.

Vlada Republike Kosova uvek je potvrdila njenu spremnost za saradnju i sa Srbijom, kao dve nezavisne države, na pitanjima od međudržavnog interesa u okviru evroatlantskih integracija. Međutim, Vlada Republike Kosova nikada neće diskutovati sa Srbijom o pitanjima koja se odnose na suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje, ni o pitanjima unutrašnjog ustavnog uređenja.

U tom smislu, Vlada Republike Kosova izražava žaljenje zbog izjave koju je Vlada Srbije javno objavila, u kojoj se sa razočarenjem pokušavaju stvoriti loše interpretacije i lažna očekivanja u vezi sa sadržajem novog nacta rezolucije, sastavljenoj od strane EU-a i SAD

Vlada Republike Kosova nastaviće sa afirmacijom njene dobrosusedske politike sa svim zemljama regiona, ubeđena da je zajednićka perspektiva država Zapadnog Balkana integrisanje u EU i NATO."
XS
SM
MD
LG