Dostupni linkovi

Zviždač Emir Mešić prijavio korupciju i dobio disciplinsku prijavu


Emir Mešić

Dobio sam status zaštićenog prijavitelja korupcije krajem 2018. godine, nakon čega je uslijedio interni premještaj na radno mjesto sa manjom platom, dvije disciplinske i sada se kažnjavam na niže rangirano radno mjesto zbog istupa u javnosti, priča za Radio Slobodna Evropa (RSE) Emir Mešić.

Odlukom disciplinske komisije Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, on je sankcionisan na niže radno mjesto u trajanju od 12 mjeseci. Razlog je, kako se navodi u odluci, donesenoj 16. oktobra, da je medijskim istupom za Balkansku istraživačku mrežu (BIRN) “doveo u zabludu zainteresovanu javnost i nanio štetu ugledu UIO-a kao najvažnije finansijske institucije u BiH”.

Mešić je za BIRN govorio o tome da je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijavio navode o nepravilnostima prilikom naplate parkinga na carinskim terminalima privatnim kompanijama, nakon čega nije bio saslušan više od godinu dana.

Status "zvizdača" Mešić je dobio od Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Zašto je pokrenut disciplinski postupak?

RSE: Protiv vas je Uprava za indirektno oporezivanje pokrenula disciplinski postupak zbog toga što ste za za mrežu BIRN govorili o prijavi koju ste podnijeli Državnom tužilaštvu o nepravilnostima prilikom naplate parkinga na carinskim terminalima privatnim kompanijama. Na šta se konkretno odnosi Vaša prijava?

Mešić: Moja prijava se odnosila na te nepravilnosti koje se dešavaju prilikom iznajmljivanja i ugovaranja tih carinskih terminala, gdje na neopravdan način javni prihod ide privatnim držaocima terminala. Krajem 2018. godine podnesena je prijava državnom tužilaštvu, oni su uradili jedan dio, odnosno Agencija za istrage i zaštitu je jedan dio uradila. Taj predmet je sada na Tužilaštvu, ja očekujem da će uskoro biti realiziran, završen, jer ne vidim razlog da to ne bude. Predočeni su svi materijalni dokazi.

Oficijelno i zvanično nisam još saslušan u tom smislu, osim ovog saslušanja koje je bilo pred Agencijom za istrage i zaštitu, par mjeseci poslije prijave, početkom 2019. godine. Zvanične informacije da li je formiran predmet nemam.

RSE: Vi ste već tada imali status zaštićenog prijavitelja korupcije od Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije. Znači li to da ste i ranije prijavljivali slučajeve korupcije?

Mešić: Da, naravno. To su slični slučajevi i još neke nepravilnosti koje su se dešavale. One interno, recimo oporezivanje, nisu imale nikakvog sluha za neko ozbiljnije rješavanje kroz sistem odlučivanja itd, ništa se nije poduzelo, naprotiv, nastavljena je ista praksa skoro u svim segmentima.

RSE: Kad ste dobili ovaj status zaštićenog prijavitelja korupcije, kome ste se tad obraćali?

Mešić: Obraćao sam se Agenciji za prevenciju korupcije. Agencija je zaprimila tu moju prijavu. Proces dobijanja statusa zaštićenog prijavitelja ide tako da prijavu mora tužilac da pregleda, da provjeri da li tu postoji osnovana sumnja i onda Agencija na osnovu toga, svjedočenja tužioca, dodijeli status zaštićenog prijavitelja, osobu koja prijavljuje.

O Zakonu i statusu uzbunjivača

RSE: U odluci o disciplinskoj mjeru Uprave se navodi da ste u javnost iznosili 'neistine, neprimjerene i paušalne komentare, neprovjerene informacije i da niste ovlašteni da dajete ocjene o radu Uprave'.

Mešić: Pokretanje disciplinskog postupka protiv osobe koja ima status uzbunjivača je protivno Zakonu o zaštiti uzbunjivača. To je suprotno Zakonu o zaštiti uzbunjivača. Ja bih volio da se na nekom neovisnom planu, da neka neovisna grupa ljudi, bilo vladinog, bilo nevladinog sektora, izvrši rekonstrukciju, upravo, recimo ovog slučaja pokretanja disciplinskog postupka, iz razloga što su i ranije zviždači Uprave za indirektno oporezivanje prolazili kažnjavano. Meni su takvi slučajevi mojih kolega poznati.

E, sada, Zakon o zaštiti zviždača je eksplicitan, u pravnom kontekstu on je lex secialis, zakon koji štiti prijavitelja korupcije, tamo navodi slučajeve kada se može izvršiti javno oglašavanje. Upravo je to javno oglašavanje izvršeno zato što sam ja ispunio te uslove koje je zakon propisao. Tamo, na primjer, stoji da zviždač strahuje od odmazde koju sumnja da će se desiti i ukoliko nadležna institucija u zakonom predviđenom roku ne preduzme određene radnje, itd.

Do javnog objavljivanja je došlo nakon što sam ja premješten i nakon što je pokrenut već jedan disciplinski postupak protiv mene, za koji isto tako tvrdim da ne postoji osnov za podizanje. Onda sam se ja odlučio na javno oglašavanje, što je sasvim u skladu sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

Da li je očekivao sankcije?

RSE: Da li ste očekivali da se ispitaju Vaši navodi, a ne da dobijete sankciju?

Mešić: Naravno. Ja sam očekivao da nadležne institucije, evo očekujem i dan-danas, da neko utvrdi ove činjenice o kojima sam ja govorio, jer ja stojim u potpunosti iza toga da je to istina, za što posjedujem, naravno, materijalne dokaze, i ne mogu da vjerujem da je toliko istina u našem društvu nebitna. Evo, i da je nebitna ljudima kojih se, recimo, ne treba da tiče, mislim da institucije kojih bi se trebala ticati izbjegavaju da to kažu.

RSE: U ovoj Vašoj odluci, mjeri, sankciji, navodi se da nekim internim aktima ove Uprave Vi ne smijete govoriti, niste ovlašteni da govorite.

Mešić: Pazite, ima tako isti interni akt, uputstvo, o načinu internog prijavljivanja, kojeg je propisao direktor Uprave, gdje je članom 9, na primjer, tog uputstva regulisano da se neće oduzimati prava licima koja prijavljuju, čak i ako nemaju status zviždača. A zakon o zaštiti zviždača je omogućio javno oglašavanje. To smo mi isticali u postupku naše odbrane. Vjerujem da ću uspjeti u ovom svemu.

RSE: Šta ćete dalje poduzeti? Jeste li se obraćali Agenciji za prevenciju korupcije kako bi Vas i dalje štitila?

Mešić: Jesam, obraćao sam se Agenciji za prevenciju korupcije. Ići ćemo mi na sudsku zaštitu itd. ,jer postoji pravni osnov za to. Što se tiče Agencije za prevenciju korupcije, ja upravo čekam njihov odgovor po mom zahtjevu da se utvrdi je li ta radnja štetna po mene.

Međutim, imate tu jedan problem: kad kod nas institucijama prijavite određenu aktivnost, onda svako izbjegava da uđe u suštinu te aktivnosti, te štetne radnje koja se desila prema nekome. Onda dobijete nekakve odgovore da se oni, Agencija, ne mogu upuštati u meritum, odlučivanje itd, itd, što je sasvim apsurdno jer je Agencija, na primjer, i formirana da odlučuje o tome, konkretno Agencija za prevenciju korupcije valjda je formirana za to da se bori protiv korupcije i da istu prevenira, i da štiti prijavitelje korupcije.

'Nisam jedini'

RSE: Da li ste imali podršku kolega unutar Uprave za indirerektno oporezivanje i da li je tokom proteklih godina bilo još prijavitelja iz Vaše firme?

Mešić: Jeste, imao sam podršku. Prijavljivali su kolege određene slučajeve korupcije. Uglavnom su ti ljudi bili sankcionisani, kako ja znam, degradirani, uglavnom neka štetna radnja je prema njima preduzeta. Čak postoje presude Suda BiH u kojima je u nekoliko slučajeva potvrđen i mobing nad uposlenicima Uprave za indirektno oporezivanje. A imam podršku određenog broja kolega, oni me zovu, pomažu na određene načine.

RSE: Poslije ovog Vašem slučaja, kako vidite atmosferu za prijavitelje korupcije?

Mešić: Atmosfera za prijavitelje korupcije je jako loša, u kontekstu sistemskog pristupa pomoći prijavitelju korupcije i sistemskog pristupa njenog rješavanju je jako slab. Tu nema odlučnosti niti nekakve hrabrosti. Ja je nisam vidio.

Ako mi želimo da ostanemo u ovome, našem društvu, ovoj našoj državi, mislim da bi se morali svi malo aktivnije oko toga potruditi jer je nemoguće bez javnosti, nekog većeg prisutnog broja prijavitelja i ljudi koji su hrabri, da mijenjamo određene stvari u sistemu, da mijenjamo određene stvari u društvu na bolje, kako bi jednostavno mogli da ostanemo u ovoj državi i da ostvarujemo naša osnovna ljudska prava. To je neka moja ljudska poruka.

To se sve nekako izdrži, vi se pripremite na to, iskustva mojih kolega već postoje, ali neke stvari jednostavno ne možete kao osoba da gledate, da tolerišete. Onda izvršite tu prijavu. I to je to.

RSE: Vi očekujete da Vas štiti onaj ko treba?

Mešić: Postoji zakon, postoji zakonski osnov, u svemu. Ovo što se pojedine institucije 'vade' na slabosti određenog zakonskog sistema, ja apsolutno to ne vidim tako. Naveo bih jedan primjer: U Crnoj Gori postoji, čini mi se, oko 400 registrovanih zviždača, a u Bosni i Hercegovini, ja vjerujem da sam ja u posljednje dvije godine sam. Kad se i ovo desi, ne znam kako će se to odraziti na prijavitelje, na ljude koji znaju da ih čeka nešto što će ugroziti njihovu egzistenciju, što će uticati na njih.

Ja opet kažem, ne sumnjam da će se na neki način situacija morati popraviti, posebno što su zainteresovane strane ambasade koje insistiraju na primjeni Zakona o zaštiti zviždača, odnosno lica koja prijavljuju korupciju. Vjerujem da će se naša savjest u tom pogledu promijeniti, pa da malo drugačije razmišljamo o svemu tome.

XS
SM
MD
LG