Dostupni linkovi

Holandija odgovorna za smrt civila u Srebrenici


UN vojnici u Srebrenici, Jul 1995.
UN vojnici u Srebrenici, Jul 1995.
Država Holandija odgovorna je za smrt tri Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine. Tako je odlučio Apelacioni sud u Hagu, po zahtjevu Hasana Nuhanovića, prevodioca u holandskom bataljonu, koji je izgubio oca, majku i brata, te Rize Mustafića, koji je radio kao električar u bazi holandskog bataljona u Potočarima.

Apelacioni sud u Hagu je potvrdio da je holandski bataljon morao osigurati život članovima porodice Nuhanović, te Rize Mustafića i zaštiti ih od jedinica Vojske Republike Srpske pod komandom Ratka Mladića. Ovaj Sud je odlučivao po žalbi na presudu Okružnog suda, koji je ranije donio presudu da država Holandija nije odgovorna.

"Sud je donio odluku da je država Holandija odgovorna za smrt ovih ljudi, jer ih je holandski kontingent mirovnih snaga UN predao", stoji u odluci Suda.

Podnosilac tužbe Hasan Nuhanović kaže da je presuda drugostepenog suda u Hagu potvrda svih navoda koje su on i porodica Rize Mustafića naveli u optužbi protiv države Holandije.

„Za ono što su uradile holandske snage prije šesnaest godina, odnosno da su odgovorni za smrt moje porodice i porodice Rize Mustafića u ovom slučaju. Obje porodice su bile u bazi UNPROFOR-a u Potočarima, sa još nekoliko hiljada izbjeglica. Presuda pominje da je država Holandija odgovorna za moju porodicu i Rize Mustafića. Presuda također pominje i druge izbjeglice, ali ne znam kako će se to sada dalje tretirati, koliko se ta presuda odnosi i na druge izbjeglice u ovom momentu“, kazao je Nuhanović.

Holandski bataljon je u sastavu UN snaga bio zadužen za sigurnosnu zonu u Srebrenici 1995. godine, kada su snage bosanskih Srba pod komandom generala Mladića zauzele ovu enklavu i pogubile oko osam hiljada muškaraca i mladića.

Prevodilac Nuhanović kao i rođaci električara Rize Mustafića koji je radio za holandski bataljon, ali je ubijen u Srebrenici, podigli su tužbu protiv Holandije uz zahtjev za odštetu. Sud je zaključio da su holandski vojnici odgovorni za smrt ovih ljudi i da ih nisu smjeli predati vojnim snagama bosanskih Srba.

Advokat Hasana Nuhanovića i ekspert međunarodnog humanitarnog prava Liesbeth Zegveld vjeruje da su holandska vlada i komanda holandskog bataljona u sastavu UNPROFOR-a vjerovatno bili svjesni sudbine civila kada su ih predavali generalu Mladiću, ali su se u prvom redu brinuli za sigurnost svojih vojnika, a ne civilnog stanovništva radi čije zaštite su tamo bile stacionirane.

Odluku je u Hagu dočekala i Zumra Šehomerović iz Srebrenice koja je prisustvovala izjašnjavanju o krivici nekadašnjeg komandanta VRS Ratka Mladića pred Tribunalom u ponedjeljak. Kaže da je nakon drugostepene presude Apelacionog suda u Hagu, za sve žrtve sada pravda ipak na vidiku i dokaz da je urađeno ono što su godinama tvrdile.

„Samom ovom njegovom presudom imamo još jedan dokaz za sve ono što je urađeno, što je počinjeno i saučesništvo u svemu. Mi se svakako nadamo da i ostale žrtve mogu dobiti odštetu za svoje najmilije i da mogu tužiti“, rekla je Šehomerović.

Hrabra presuda

Već nekoliko godina pred sudom u Hagu vodi se i građanska parnica koju su protiv države Holandije i UN-a podnijele Žene Srebrenice. Sud je utvrdio da UN ima apsolutni imunitet i da se ne može voditi postupak protiv UN-a. Međutim, postupak se nastavlja u dijelu tužbe protiv države Holandije i nakon današnje presude u slučaju Nuhanović šanse su sada veće, kaže advokat koji zastupa tužbu, Semir Guzin.
Hasan Nuhanović, jedan od preživelih genocida u Srebrenici

„Na ovaj način su i u našem predmetu 'otvorena vrata' i stekla se jedna realna mogućnost, možda po prvi put od podnošenja tužbe, za ozbiljne razgovore o vansudskom poravnanju. To znači da možda nećemo uopće morati voditi sudski postupak, jer bi bilo besmisleno, ukoliko je već utvrđena odgovornost Holandije i da bi se možda moglo kroz vansudsku nagodbu postići mirno rješenje potpisivanjem neke nagodbe o isplati naknade – odgovarajuće, koliko je to uopće moguće, majkama Srebrenice“, kazao je on.

Iz presude apelacionog suda u Hagu kojom je presuđeno da su holandski vojnici odgovorni za smrt Nuhanovićeve porodice, pa tako i država Holandija, moći će se izvući referencu za sve sljedeće eventualne slučajeve koji bi mogli biti pokrenuti, slaže se i sarajevski advokat Fahrudin Ibrašimović.

„Ona je vrlo značajna u ovom trenutku i otvara mogućnost da bi druge žrtve, porodice žrtava, pokrenule isti takav postupak. Na ovaj način holandski Sud je riješio osnov, kako mi pravnici kažemo, dakle, utvrdio da postoji odgovornost holandskog bataljona, odnosno države Holandije za štetu koju su pretrpjeli ti ljudi, prema tome, ona se može u svakom slučaju pokrenuti“, smatra Ibrašimović.

Holandska vlada koja je proteklih godina bila više puta izložena optužbama vezanim za Srebrenicu uvijek je insistirala da je holandski bataljon bio prepušten sam sebi, bez zračne podrške UN-a.

Nuhanovićev advokat Liesbeth Zegveld ističe da je njen tim u ovom slučaju imao pravno jake argumente, ali dodaje da je ovo ipak osjetljivo političko pitanje, te da je holandski Sud pokazao hrabrost proglasivši državu Holandiju odgovornom. Isto mišljenje dijeli i advokat Guzin.

„To je osjetljivo političko pitanje s aspekta unutrašnjih prilika države Holandije. Zaista ja skidam kapu i divim se tim kolegama sudijama koje su imale kuraži i hrabrosti i svega ostalog da preinače prvostepenu odluku i da utvrde odgovornost vlastite države u jednoj ovakvoj stvari. Znači, kroz historiju nositi jedan, da kažem, žig da ste ipak suodgovorni za jedan od najvećih zločina u poratnoj Evropi – zaista nije jednostavna stvar. I kad vam to sud u vlastitoj zemlji utvrdi, onda to ima jednu posebnu težinu“.
XS
SM
MD
LG