Dostupni linkovi

Mesarović: Demanti povodom teksta o Ćuruviji


Nata Mesarović
Nata Mesarović
Objavljujemo demanti Nate Mesarović, predsednice Vrhovnog kasacionog suda Srbije, povodom teksta Ćuruvija-kostur u ormaru g-đe Mesarović koji je 21. marta objavljen na internet stranici RSE:

Demanti povodom teksta pod naslovom „Ćuruvija-kostur u ormaru g-đe Mesarović”, koji je objavljen na internet prezentaciji Radio Slobodna Evropa 21. marta 2012. godine i internet prezentaciji Udruženja novinara Srbije 22. marta 2012. godine

Dana 5.03.1999. godine Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu, sudija Krsto Bobot, kojom su oglašeni krivima Ćuruvija Slavko, Luković Zoran i Janković Srđan za krivično delo širenje lažnih vesti iz člana 218 KZ RS i osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po pet meseci.

Okrivljeni Novaković Dragan istom presudom oslobođen je od optužbe za izvršenje istog krivičnog dela. Postupak je vođen na osnovu optužnog predloga Prvog OJT u Beogradu.
Dana 29.03.1999. godine protiv ove presude žalbe su izjavili Prvo OJT – zbog odluke o kazni u odnosu na osuđena lica tražeći strožije kazne, a u odnosu na okrivljenog Novakovića tražeći preinačenje presude i njegovu osudu za isto krivično delo, kao i branioci okrivljenih predlažući preinačenje prvostepene presude i oslobađanje od optužbe odnosno ukidanje pobijane presude.

Dana 1.04.1999. godine ubijen je Slavko Ćuruvija, pa je Prvi opštinski sud 16.04. 1999. godine doneo rešenje kojim obustavlja krivični postupak u odnosu na njega.

Dana 20.04.1999. godine žalbe su dostavljene Okružnom sudu u Beogradu.

Dana 14.05.1999. godine Okružni sud u Beogradu u veću sastavljenom od sudija Siniše Važića, predsednika veća i sudije izvestioca, Nate Mesarović i Nade Zec, članova veća doneo je presudu kojom se odbijaju kao neosnovane žalbe javnog tužioca Prvog OJT u Beogradu i branioca okrivljenih Luković Zorana i Janković Srđana, a presuda Prvog opštinskog suda K br-284/99 od 5. marta 1999. godine u odnosu na okrivljene Novaković Dragana, Luković Zorana i Janković Srđana potvrđuje.

Dakle, u predmetu Okružnog suda u Beogradu Kž broj 828/99 nije se odlučivalo o Slavku Ćuruviji. Osim toga, Slavko Ćuruvija se i ne vodi kao osuđeno lice, jer je postupak protiv njega obustavljen od strane Prvog opštinskog suda u Beogradu.

Valja napomenuti, da je Vrhovni sud Srbije 08.02.2000. godine razmatrao zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude u odnosu na okrivljene Luković Zorana i Janković Srđana i 19.05.2000. godine zahtev za vanredno ublažavanje kazne u odnosu na okrivljenog Luković Zorana i oba zahteva je odbio.

Iz spisa se vidi da je Prvi opštinski sud u Beogradu dana 19.03.2001. godine utvrdio da osuđeni Janković Srđan ne podleže amnestiji.

Radi objektivnog informisanja Okružni sud u Beogradu prestao je sa radom 31.12.2009. godine i Siniša Važić nije predsednik Okružnog suda u Beogradu.

Osim toga, krivično delo iz tadašnjeg člana 218. KZRS - širenje lažnih vesti je krivično delo za koje je bila propisana kazna zatvora do tri godine. Ovo krivično delo u nešto izmenjenom obliku postoji i danas. Propisano je u glavi XXXI Krivična dela protiv javnog reda i mira, članom 343. KZRS, a izmenama iz novembra 2009. godine za ovo delo zaprećena je kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna, odnosno kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina ukoliko je delo učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili sličnim sredstvima ili na javnom skupu.

22.03.2012.
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda
Nata Mesarović


* Odgovor na demanti objavićemo u ponedeljak 26. marta. 2012. godine
XS
SM
MD
LG