Dostupni linkovi

Poslanici treba da rade samo za jednu platu


Parlament Crne Gore, maj 2011
Parlament Crne Gore, maj 2011
Ukoliko se usvoje rješenja koja su u petak predložena za okruglim stolom, organizovanim u crnogorskom parlamentu, poslanici više neće moći da obavljaju druge djelatnosti, uključujući i članstvo u upravnim odborima preduzeća, a neprijavljivanje imovine javnih funkcionera, odnosno, nesklad između njene vrijednosti i ostvarenih prihoda moglo bi se tretirati kao krivično djelo, čija bi krajnja posljedica mogla biti - oduzimanje imovine.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić smatra da bi poslanici trebalo da budu samo poslanici.

"Što se mene tiče, ovaj zakon ima potpuno otvorena vrata. Da li je to moguće odmah ili sačekati idući, 25. saziv parlamenta, to treba vidjeti
"Ako država ne plati državne službenike platiće ih neko drugi", kaže Krivokapić.

zbog promjena lista i tako dalje. Ali svakako mislim da to treba da bude zakonska norma i dovesti do toga da poslanici budu samo poslanici. Kao prvi među jednakima u ovom domu mislim da im treba obezbijediti pristojna primanja koja omogućavaju da budu nezavisni od bilo kojih drugih uticaja. Ako država ne plati državne službenike platiće ih neko drugi", kaže Krivokapić.

Među učesnicima skupa u petak bilo je i gostiju iz inostranstva. Davor Dubravica, načelnik sektora za suzbijanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa Hrvatske je, rekavši da i njegova zemlja ima problem sa konfliktom interesa, istakao da se slaže sa stavom da ne bi trebalo da postoji mogućnost da funkcioneri budu članovi raznih upravnih odbora, odnosno da, ukoliko se radi o, za državu izuzetno važnoj instituciji, ne smiju za svoj rad dobijati nikakvu nadoknadu.

"Ja imam jedan posao i jedva ga stignem obaviti i ja ne znam kako zastupnici u parlamentu mogu biti i zastupnici i gradonačelnici i članovi nadzornog odbora i predsjednici nekakvog nogometnog kluba pa i još direktori lokalnog muzeja, kulturno umjetničkog društva. Sve to izgleda jedna osoba može da uradi. Dubrovačka republika je u srednjem vijeku imala razvijene institucije i na ulazu u Malo vijeće postojao je napis na latinskom jeziku – Zaboravite privatno i borite se za javno", kaže Dubravica.

Zakoni moraju biti strogi

Nebojša Medojević, maj 2011
Tokom diskusije, više učesnika je govorilo o potrebi usvajanja kvalitetne zakonske regulative, ali da bi pored toga, trebalo usvojiti i etičke kodekse, odnosno, podići nivo svijesti o konfliktu interesa kao nedopustivom ponašanju.

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je, rekavši da bi ovu oblast trebalo djelimično tretirati kroz krivičnu odgovornost, odnosno oduzimanje imovine, ukazao na snažne društvene prepreke, te potrebu usvajanja strogog zakona.

"Danas smo došli do jednog zakonskog teksta koji je ocijenjen od strane eksperata Evropske komisije kao nedovoljno dobar. Ovo je u stvari zakon preko kojeg se mjeri politička volja jedne vlasti da li želi da primat da opštem interesu, inetersu svih građana ili interesu svojih birača ili interesu svojih donatora ili svom privatnom interesu. Zakon koji je 2001. godine pripremio civilni sektor bio je jako strog i ja i danas mislim da zakoni iz ove oblasti moraju biti jako strogi. Prije svega zbog činjenice da je konflikt interesa kao pojava vrlo kompatibilan sa kulturnim modelom ponašanaj crnogorskih građana. To da se nešto nekome učini, to da imaš nekoga u vlasti , da imaš nekog ministra ili ili direktora to je dio crnogorske tradicije", navodi Medojević.

Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji je takođe istakao moralni aspekt oblasti konflikta interesa, ocijenio da Crna Gora kasni sa donošenjem novog zakona koji reguliše ovu oblast.

"Docne i u smislu da treći već put moramo da mijenjamo i dopunjavamo zakon koji je prvi put donešen još prije 7 godina i treći put to radimo, na žalost uz određeni pritisak naših evropskih partnera", navodi Damjanović.
XS
SM
MD
LG