Dostupni linkovi

Oprečna mišljenja o finansiranju NVO


Novčanice eura, ilustrativna fotografija
Novčanice eura, ilustrativna fotografija
Novi zakon o nevladinim organizacijama, ako bude usvojen u obliku koji predlaže Vlada, donijeće više novina, među kojima su: smanjenje broja osnivača sa pet na tri, kao i odluka da NVO ubuduće mogu da osnivaju i maloljetna lica uz saglasnost roditelja, odnosno, zakonskog zastupnika.

Međutim, čini se da će ipak finansiranje NVO i dalje biti tema broj jedan.

Političari, naročito partija na vlasti, povremeno u negativnom kontekstu pominju finansiranje NVO od stranih donacija, što bi trebalo da ih predstavi kao strane plaćenike i time obezvrijedi njihov kritički odnos prema određenim potezima i ponašanju vlasti.

Pored toga, problematičan aspekt finansiranja NVO je, već godinama, i način raspodjele državnog novca namijenjenog nevladinim organizacijama, odnosno, stalne optužbe da Vlada finansira one organizacije koje je ne kritikuju.

Milan Radović
Prema novom Prijedlogu, Vlada će svake godine utvrđvati prioritetne oblasti od javnog interesa i visinu sredstava za finansiranje projekata na prijedlog savjetodavnog tijela.

U Inicijativi mladih za ljudska prava izražavaju zadovoljstvo predloženim rješenjima, ali i napominju da detaljna analiza budućeg zakona tek predstoji. Milan Radović kaže da je način budžetskog finansiranja NVO dobro riješen.

"Mi smo se zalagali za taj centralizovani način finansiranja NVO odnosno da se iz jedne kase finansiraju određene oblasti kojima se bave NVO. To je usvojeno i to nas dodatno raduje", kaže Radović.

Netransparentno finansiranje iz budžeta

U Centru za razvoj nevladinih organizacija sasvim suprotna reakcija.

"Centar za razvoj nevladinih organizacija aspolutno nije zadovoljan vladinim prijedlogom, prije svega zbog odnosa na način finansiranja NVO projekata pokazuje da proklamovana "otvorenost i spremnost" Vlade za saradnju sa NVO sektorom nije iskazana i u praksi", kaže direktorka ove NVO Ana Novaković, koja podsjeća na prethodno neefikasno i netransparentno budžetsko finansiranje nevladinih organizacija.

"Mislim da će se nastaviti sa istom praksom. Konkretno, u tom decentralizovanom sistemu funkcioniše nekoliko komisija. Evo,
"Nedavno ste imali odluku skupštinske komisije gdje se nešto preko 200.000 eura raspodjeljuje na 200 NVO, čime se automatski devalvira suština bilo čijeg projekta", kaže Ana Novaković.

imali smo do sada Komisiju od igara na sreću koja je apsolutno kršila uredbu, takođe vladinu, po kojoj je trebalo da raspoređuje sredstva, nije bilo monitoringa projekata i iznos sredstava se razlikovao od onog koji je propisivala uredba. Takođe, bilo je potpuno netransparentnog načina raspodjele tih sredstava. Nedavno ste imali odluku skupštinske komisije gdje se nešto preko 200.000 eura raspodjeljuje na 200 NVO, čime se automatski devalvira suština bilo čijeg projekta. Tako se potvrdilo da ta komisija nema sluha za važnost i značaj projekata ukoliko za realizaciju jednog značajnog i velikog projekta opredijeli 500 eura", kaže Ana Novaković.

Nevladine organizacije, koje pomno prate rad državnih organa i ukazuju na greške i kršenje propisa, više puta su bile optuživane za netransparentno finansiranje iz inostranstva, odnosno, za zloupotrebu tog novca.

Međutim, specifičan slučaj predstavlja nedavno protivljenje poslanika Socijaldemokratske partije Ervina Spahića dekriminalizaciji klevete. Spahić je rekao da će to omogućiti svima sa viškom novca da, unaprijed spremni da za to izdvoje određenu sumu, vrijeđaju druge.

U javnosti je protumačeno da je njegov stav motivisan prethodnim iskustvom sa nevladinom organizacijom MANS, koja je u dnevnoj štampi objavila oglas sa njegovom fotografijom u kojoj ga dovodi u vezu sa kriminalom.

Spahić pozdravlja novinu u vladinom prijedlogu koja se odnosi na uvođenje obaveze objavljivanja godišnjeg finansijskog izvještaja za sve NVO, koje ostvare prihod veći od 10.000 eura.

"Takođe, NVO treba da imaju obavezu da prikažu svoje prihode i poslove kao i svi ostali. Mi kao poslanici sve svoje prihode treba da prikažemo i ne vidim razloge da isto i oni ne učine, pogotovo ako posluju regularno. Imamo situaciju da neke NVO imaju ogromne prihode, raspolažu sa ogromnim sredstvima, a ne znamo ni otkuda ta sredstva, kako se ta sredstva troše. Vjerovatno oni to putem raznih projekata dobijaju. To su velika sredstva, nevezano za to da li su donatori iz Crne Gore ili izvana, to su sredstva nečijih poreskih obaveznika. Siguran sam da treba da postoji red i siguran sam u to da NVO zloupotrebljavaju taj novac koji dobijaju za projekte, da rade neke stvari koje su na ivici krivičnog djela", tvrdi Spahić.
XS
SM
MD
LG