Dostupni linkovi

Dileme o ukidanju klevete kao krivičnog djela


Ulaz u Osnovni sud u Podgorici, arhivska fotografija
Ulaz u Osnovni sud u Podgorici, arhivska fotografija
Iako je skupštinski Odbor za politički sistem predložio da se izmjene Krivičnog zakonika nadu u skupštinskoj raspravi, iskazana je velika rezerva prema izmjeni dijela krivičnog zakona kojim se u potpunosti ukida kleveta kao krivično djelo i to upravo od poslanika vladajuće koalicije koji podržavaju Vladu.

Vlada Crne Gore je u cilju ispunjavanja uslova evropske komisije za početak pregovora o članstvu, predložila parlamentu da se kleveta izmjesti iz krivičnog zakonika i da se satisfakcija za učinjenu klevetu i uvredu može ostvarivati samo u građanskom postupku.

Razlog je što prema sadašnjem krivičnom zakoniku, osobe osuđene zbog i
Prema sadašnjem krivičnom zakoniku, osobe osuđene zbog izgovorene riječi ipak mogu završiti u zatvoru što je sa stanovišta evropskih standarda neprihvatljivo.
zgovorene riječi ipak mogu završiti u zatvoru što je sa stanovišta evropskih standarda neprihvatljivo.

"Lica koja se kažnjavaju i kazne koje su prema njima izrečene u krivičnom postupku se ukisuju kasnije u kaznenu evidneciju . To lice se onda vodi kao da je osuđivano i na kraju , zbog javno izgovorene riječi koja ima karakter uvrede ili klevete, mogu ta osuđena lica da završe u zatvoru, odnosno idu na izdržavanje kazne u slučaju da neće da plate kaznu, jer se svaki dan u zatvoru preračunava se u 25 eura, odnosno tako da, ako imamo kaznu od 1.000 eura to lice može na 40 dana da ide u zatvor"
, pojašnjava pedstavnik Ministarstva pravde Vuksan Vuksanović.

Najprije je Vlada predložila da od krivičnog djela klevete budu izuzeti samo mediji i novinari, a nakon intervencije nevladinih organizacija predložena je potpuna dekriminalizacija klevete za sve subjekte.

Ko ima novac može da vrijeđa

Tea Gorjanc Prelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava je rekla da je odgovarajuća zaštita časti i ugleda dovoljno obezbjeđena u građanskom postupku, a da je postojeći oblik zaštite kroz krivični zakon u neskladu sa evropskim standardima

Tea Gorjanc Prelević
"Uključivanje evropskih standarda, odnosno prakse Evropskog suda za ljudska prava, trebalo bi eventualno doraditi u građanskom postupku ali da u krivičnom postupku, način na koji su formulisana postojeća krivična djela ne odgovara načinu na koji Evropski sud za ljudska prava primjenjuje slobodu izražavanja", kaže Tea Gorjanc Prelević.

Otpor prijedlogu da se u potpunosti briše uvreda i kleveta iz krivičnog zakonika dali su predstavnici vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Oni ocjenjuju da je preuranjeno ići sa tako radikalnom izmjenom u trenutku kada, osim Velike Britanije, nijedna razvijena evropska zemlja nije izbacila klevetu iz krivičnog zakona.

Ervin Spahić iz Socijaldemokratske partije vidi opasnost da će izmještanje klevete iz krivičnog zakonika iskoristiti oni koji, kako kaže, imaju novac i podvukao nevladine organizacije i velike kompanije.

"Interesantno da sada dolazimo u situaciju da onaj koji ima nov
"Mnogo više guše slobodu medija ovi koji imaju novac, a to su privatni operateri, kompanije i tako dalje", tvrdi Ervin Spahić.
ac može da vrijeđa i kleveće koga hoće i da to plaća. Veći uticaj na slobodu medija imaju oni koji imaju novac. Nama se čini da samo državni organi samo guše slobodu medija, to nije tačno. Mnogo više guše slobodu medija ovi koji imaju novac, a to su privatni operateri, kompanije i tako dalje"
, tvrdi Spahić.

Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je predložio izradu novog Zakona o kleveti i konstatovao da je u nekim slučajevima novčana satisfakcija nedovoljna za nadoknadu štete.

"Da li ima dovoljno kapaciteta da jedan ovakav demokratski institut primjenjujemo. Da li smo zaista svjesni svih mogućih pozitivnih ali i negativnih posljedica koje se mogu desiti primjenom ovog instituta"
, kaže Vukčević.

Rifat Rastoder iz SDP-a je ocijenio da izmještanje klevete iz krivičnog zakona nije dovoljno analizirano i proučeno, ocjenjujući da će povodom prijedloga Vlade biti uzdržan.

"Čini mi se iz današnje rasprave da ima razloga da podsjetimo i na potrebu čuvanja olakih izmjena ili makar nedovoljno izučenih i pripremljenih izmjena"
, zaključuje Rastoder.
XS
SM
MD
LG