Dostupni linkovi

Kampanja za stalno nastanjenje u CG uspješna


Naselje Kamenovo kod Budve gdje su smješteni raseljeni sa Kosova.
Naselje Kamenovo kod Budve gdje su smješteni raseljeni sa Kosova.
Izbjegli i raseljeni u Crnoj Gori, imaju rok do 7. novembra da pribave status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori. Državna kampanja, kažu u crnogorskom Zavodu za zbrinjavanje izbjeglica, počinje da daje rezultate.

Direktor Zavoda Željko Šofranac kaže da se broj raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori svakodnevno smanjuje pozitivnim rješavanjem zahtjeva. Od 1.231 zahtjeva interno raseljenih sa Kosova, odobreno je 473, a kada su u pitanju lica iz BiH i Hrvatske, od 1.302, riješeno je 480 zahtjeva.

Raseljenih i interno raseljenih u Crnoj Gori trenutno ima oko 16 hiljada, kaže Šofranac.

"Ono što Crna Gora i međunarodne organizacije koji rade prema Akcionom planu, kojim je predviđeno da ta lica ostvare status stranaca s
"Status stranca sa stalnim nastanjenjem daje puni korpus prava tim licima, osim prava glasa i to je jedno jako dobro rješenje", navodi Željko Šofranac.
a stalnim nastanjenjem a da se takođe iskoristi mogućnost prava na dobrovoljni povratak onima koji to mogu u zemljama porijekla. Status stranca sa stalnim nastanjenjem daje puni korpus prava tim licima, osim prava glasa i to je jedno jako dobro rješenje"
, navodi Šofranac.

Status stranca sa stalnim nastanjenjem obezbjedjuje pravo na rad, obrazovanje, stručno usavršavanje, priznavanje diploma i sertifikata, socijalnu pomoć, zdravstvano i penzijsko osiguranje, poreske olakšice, pristup tržištu rada i usluga, slobodno udruživanje, povezivanje i članstvo u organizacijama koje zastupaju prava radnika i poslodavaca, kao i prava propisana posebnim zakonima, čime se omugućava integracija ovih lica u crnogorsko društvo. Izbjegli i raseljeni, međutim, nijesu zadovoljni ovim rješenjem.

Dvojno državljanstvo


Crnogorski pasoš, ilustracija
"Mislim da u bivšim jugoslovenskim republikama takvo stanje nije ali političari u Crnoj Gori kažu da su najkrući u regionu pa onda neka ostanu. Ne mislim da iko ima pravo da drži našu djecu koja su fakultetski obrazovana a sjede kući jer im država kaže da mogu da se prijave na Zavod za zapošljavanje ali ne mogu da rade u državnim institucijama. Ne vjerujem da ima i jedan obućar, opančar, poslastičar da može da raspiše konkurs za doktora, pravnika ili ekonomistu, profesora i tako dalje", navodi potpredsjednik crnogorskog Saveza udruženja raseljenih, izbjeglih i prognanih Milorad Marijanović.

Status stranca sa stalnim nastanjenjem omogućava sva prava, pa i pravo na rad, osim ako je Zakonom propisano da za zapošljavanje na određenim radnim mjestima treba i crnogorsko državljanstvo.

Normalno je da stranac ne može da radi na tim mjestima. Stranac koji želi da obavlja te poslove, to pravo mora ostvariti u svojoj državi, kaže direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac, koji naglašava da je Akcioni plan donešen uz punu saradnju sa Evropske komisije i UNHCR-a.

"Neko ko je ovdje 18, 20 i kusur godina u svakom slučaju razm
"Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, gospodin Osman Subašić je jasno dao do znanja da nemaju šanse da dobiju državljanstvo, čak i oni koji su 20 godina u Crnoj Gori", kaže Milorad Marijanović.
išlja da ostvari svoj puni pristup svim pravima u Crnoj Gori. Žele da ostvare sva prava koja imaju u zemlji porijekla i te, ja bih rekao sociološke i psihološke iskaze koje oni daju su mi na neki način i razumljivi. Međutim, takođe moramo uvažiti i standarde koje je po ovom osnovu Crna Gora donijela i to je nešto što je jako važno. Mi se držimo toga i to je u korspondenciji sa aktivnostima koje provodimo sa delegacijom EU u Podgorici i UNHCR-om"
, kaže Šofranac.

Predstavnik asocijacije koja okuplja izbjegle u Crnoj Gori Milorad Marijanović kaže da bi jedino kvalitetno rješenje bilo omogućavanje dvojnog državljanstva.

"Bez obzira što ljudi imaju državljanstvo države porijekla oni hoće da se odreknu ali ova država to neće da prihvati. Na posljednjem sastanku pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, gospodin Osman Subašić je jasno dao do znanja da nemaju šanse da dobiju državljanstvo, čak i oni koji su 20 godina u Crnoj Gori. Ima dosta ljudi koji su se žalili Upravnom sudu koji je poništio rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova ali to i tako i danas danas stoji. Mislim da ne postoji volja da se taj problem riješi", zaključuje Marijanović.
XS
SM
MD
LG