Dostupni linkovi

Vlada namjerava da štedi na antikorupciji


Performans MANS-a u Podgorici, decembar 2009, foto: Savo Prelević
Crnogorsko Ministarstvo finansija najavljuje kresanje državnog budžeta, što će, vjerovatno, naići na određenu podršku, ali se za sada kao sporna izdvaja namjera da se smanje izdaci za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uprkos činjenici da se ovaj problem već godinama označava kao najznačajniji društveni problem u Crnoj Gori.

Međutim, pitanje je - da li je glavni problem zaista novac, ili ipak nedostatak iskrene političke volje da se ove pojave iskorijene.

Iz Ministarstva finansija je Radiju Slobodna Evropa potvrđeno da se u nacrtu budžeta za narednu godinu, između ostalog, predlaže smanjenje budžeta za: sudove, Tužilaštvo, policiju i Upravu za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što, kao indikator posvećenosti ovim problemima, govori o stepenu važnosti koji država određuje borbi protiv najznačajnijeg problema u regionu Zapadnog Balkana.

Portparol Ministarstva finansija Gordana Jovanović, za naš program kaže da nacrt Ministarstva Vlada nakon razmatranja treba da pretoči u zvaničan prijedlog.

"Prijedlog Zakona o budžetu za 2011 godinu u formi je nacrta i u narednom peridou biće razmotren na Vladi i da će nakon toga u formi nacrta biti upućen Skupštini na usvajanje. U tom smsilu još je rano govoriti o budžetu konkretnih potrošačkih jedinica. Treba sačekati da zakon prođe vladinu proceduru i da se Vlada odredi o predloženim rješenjima. Svakako novi budžet za 2011 godinu pratiće mjere smanjenja javne potrošnje koje Vlada Crne Gore provodi od 2009 godine"
, navodi Gordana Jovanović.

Član skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet iz vladajuće Socijaldemoratske partije Damir Šehović kaže da još uvijek nije dobio tekst koji je Ministarstvo finansija uputilo Vladi.

"Kada Vlada konačno utvrdi prijedlog budžeta i kada ga uputi ka Skupštini onda se otvara prostor za njegovu detaljnu analizu i vjerovatno ćemo na osnovu te analize zauzeti svoj stav o svim pitanjima pa i o iznosu sredstava opredijeljenih za pojedine namjene"
, kaže Šehović.

Međunarodni faktori već godinama u zvaničnim dokumentima označavaju upravo organizovani kriminal i korupciju kao glavni problem Crne Gore. Izvještaji američkog State Department-a i Evropske komisije su više puta, konstatujući određeni "papirni" napredak, sugerisali potrebu odlučnijeg hvatanja u koštac sa organizovanim kriminalom i korupcijom, naročito na visokom nivou.

Odlučnija borba, posljednji put je snažno sugerisana od strane eksperata Evropske komisije, koji su ljetos oštro kritikovali radnu verziju nove nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Performans MANS-a u Podgorici, decembar 2009, foto: Savo Prelević
S obzirom da su predstavnici Vlade konstantno izražavali stav da nema razlike između korupcije na visokom i nižim nivoima, evropski eksperti su, između ostalog, poručili da je "važno razlučiti koruptivna djela počinjena od strane političara, korišćenjem političkog uticaja, od koncepta "administrativne", sitne korupcije".

Krupne ribe u vlasti


Još uvijek se ne zna - da li će budžet za ovu namjenu u narednoj godini biti smanjen, ali se zna, da do sada, kao problem, nije pominjan nedostatak novca, već nedostatak političke volje da se ove pojave iskorijene.

Predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i funkcioner opozicione Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović smatra da je od određene sume, važnija autentična volja države.

"Mislim da se u državi mnogi važni poslovi mogu obaviti sa mnogo manje novca. Isto je dakle i sa institucijama za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala gdje prije svega mnogo važnu ulogu, prije svega igraju politička volja, spremnost institucija i njihovih čelnika da se uhvate u koštac sa ovim problemima. Naravno da je potrebno izdvojiti određeni nivo finansijskih sredstava iz budžeta, uzimajući u obzir realne mogućnosti ekonomije i budžetska ograničenja ali i pravičnu i proporcionalnu raspodjelu tih sredstava ,svakako ćemo sagledati da li i u kojoj mjeri eventualno umanjenje budžetskih sredstava ima uticaja na borbu protiv korupcije imajući u vidu da je tu uključen veliki broj institucija i da bi možda trebalo sagledati i mogućnosti da se izvrši jedna dobra raspodjela sredstava između tih institucija", navodi Aleksandar Damjanović.

Na namjeru kresanja budžeta za antikorupciju, reagovao je relevantan dio nevladinog sektora.
Nema novca za rješavanje ključnog problema u procesu evropske integracije, ali se stotine miliona eura daju premijerovoj banci, upozoravaju iz MANS-a.


"Veoma je čudno da u jednoj državi koja želi da postane članica Evropske unije, nema novca, za rješavanje ključnog problema u procesu evropske integracije, ali zato ima na stotine miliona eura, koji se, u vidu različitih kredita i subvencija, daju premijerovoj banci, ili velikim privatizovanim preduzećima i njihovim nesposobnim menadžmentima, koji uništavaju te kompanije, a pred čime Vlada zatvara oči", ocijenio je direktor monitoring programa MANS-a Vuk Maraš.

Međutim, poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže 'ako ima političke volje, može se i sa manje novca'.

"Mislim da pored budžeta koji je za tu namjenu svakako bitan, da je bitna i politička volja da se krene u obračun sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Mislim da je veći problem to što nema političke volje nego to što je budžet smanjen. Ako bi bilo političke volje, to se može i sa manje novca i sa dobrim kadrom i tehničkim sredstvima. Na žalost, kod nas nema političke volje jer krupne ribe su možda i u vlasti"
, zaključuje Živković.
XS
SM
MD
LG