Dostupni linkovi

Korupcija jača od crnogorskih institucija


Američka ambasadorka Margaret En Uehara, ministar pravde Zoran Pažin, Vanja Ćalović Marković iz MANS-a i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav

Institucije za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori postoje, takođe postoje kvalitetni zakoni koji služe za prevenciju, otkrivanje i procesuiranje korupcije. Zašto i pored postojanja svih uslova, borba protiv korupcije u Crnoj Gori nije efikasna?

Ni ministar pravde Zoran Pažin nije zadovoljan učinkom institucija u borbi protiv korupcije. Posebno nije zadovoljan radom onih institucija čija je svrha postojanja otkrivanje i krivično gonjenje učinilaca krivičnih djela korupcije. Između ostalog ministar nije zadovoljan što istrage o korupciji dominantno inicira civilni sektor: „Kao građanin i kao ministar nisam zadovoljan učinkom ovih institucija, niti mogu biti zadovoljan. Prije svega statistika još uvjek ukazuje da se najznačajniji slučajevi korupcije iniciraju od strane najčešće organizacija civilnog društva kao što je MANS )Mreža za afirmaciju nevladinog sektora op.a.), a ne od organa nadležnih za otkrivanje i krivično gonjenje ove kategorije krivičnih djela iz kataloga korupcije.“

Izborio sam se za visoke plate državnih tužilaca: Zoran Pažin
Izborio sam se za visoke plate državnih tužilaca: Zoran Pažin


Ministar je izrazio nezadovoljstvo primjenom zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kriminalnom djelatnošću, iako se radi o jednom o najsavremenijih zakona u Evropi. Postavljajući pitanje zašto su rezultati u borbi protiv korupcije nedovoljni, Pažin je kazao da se ne radi o neznanju jer je proteklih godina održan veliki broj edukacija i seminara. Drugi razlog je izostanak posvećenosti onih koji treba da procesuiraju korupciju.

„Kao ministar pravde borio sam se i izborio za visoke plate državnih tužilaca, koje su višestruko više nego plate ostalih nosilaca javnih funkcija. Da ne govorim koliko je to puta više nego što je prosječna zarada u Crnoj Gori. Takva visoka plata mora biti praćena visokim rezultatima jer je to ravnoteža koja je potrebna crnogorskom društvu. A ta ravnoteža sada izostaje. Ako je odgovor o nedovoljnoj posvećenosti onih koji treba da otkrivaju i procesuiraju ova krivična djela onda treba imenovati odgovorne, odnosno neodgovorne i zamjeniti ih onima koji će biti profesionalniji i odgovorniji“, rekao je ministar Pažin.

Govoreći o nivou borbe protiv korupcije, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav je takođe rekao da institucionalni okvir za borbu protiv korupcije je ojačan. Međutim postojanje institucionalnog okvira nije uticala na smanjenje korupcije.

„Korupcija je i dalje prisutna u mnogim oblastima i dalje nastavlja da bude ozbiljan problem. U svim oblastima spriječavanja korupcije i sankcionisanja ne primjenjuju se adekvatno i djelotvorno sankcije koje su propisane zakonima. Institucionalni i operativni kapacitet tužilaca, sudija i policije da se bore protiv korupcije i dalje treba poboljšavati. Kao i finansijske istrage i instrumente za zapljenu i oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima se ne primjenjuju sistematski“, rekao je Orav.

Konferencija o korupciji u Podgorici
Konferencija o korupciji u Podgorici


Američka ambasadorka Margaret En Uehara je čestitala tužilaštvu na konkretnim rezultatima koji su već ostvareni u oblasti borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma. Uehara je ocjenila da svi segmenti društva treba da učestvuju u ovoj borbi.

Korupcija u Crnoj Gori opstaje u gotovo svim oblastima, kaže Vanja Ćalović-Marković, direktorka MANS-a, nevladine organizacije koja je institucijama podnijela najviše prijava iz oblasti korucije na visokom nivou. Ključni razlog je izostanak političke i profesionalne volje za borbu protiv te pojave, rekla je Ćalović-Marković: „Na žalost, građani se i dalje ne usuđuju da se obrate institucijama. Djeluje da institucije nisu spremne da zaštite građane koji prijave korupciju, da nisu spremne da zaštite nevladine organizacije i novinare koji prijave korupciju. Ono što možemo da zaključimo je, da smo prošli one faze u kojima nije bila potrebna snažna politička volja da se daju rezultati. I ovo je trenutak i godina u kojoj bi ti rezultati konačno trebalo da se pojave“.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG