Dostupni linkovi

Crna Gora i EU: Slijedi zahtjevna faza pristupanja


Zastave Crne Gore i EU
Zastave Crne Gore i EU
U Skupštini Crne Gore je u toku Završna plenarna konferencija Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore koja predstavlja krunu projekta posvećenog objedinjavanju svih društvenih snaga u Crnoj Gori radi ubrzanja društvenih, političkih i ekonomskih reformi u okviru procesa evropske integracije. Projekat je, uz pomoć slovačke Vlade realizovao Evropski pokret u Crnoj Gori.

Pošto je pohvalio dosadašnje postignuće Crne Gore na putu priključenja Evropskoj uniji, rekavši da su njene institucije pokazale snažnu opredjeljnost u sprovođenju reformi, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnič je istakao da Crna Gora sada ulazi u zahtevnu fazu pristupanja koja traži stalne, fokusirane napore da se među svim političkim akterima očuva konsenzus o evropskim integracijama.

Drobnič je potom rekao da Crna Gora sa novim parlamentom i Vladom mora nastaviti da radi sa istom posvećenošću na jačanju nezavisnosti sudstva i vladavine prava prvenstveno kroz borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Među prioritetima kojima će se baviti novi akteri na vlasti a u tjesnoj saradnji sa predstavnicima civilnog društva, želio bih da posebno podsjetim na potrebu za daljim jačanjem nezavisnosti i efikasnosti sudstva. U vezi sa tim smatramo da je od ključnog značaja da Crna Gora dovrši ustavnu reformu u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Takođe, na potrebu da se pojačaju napori u brobi protiv korupcije, budući da je riječ o raširenoj pojavi, što predstavlja ozubiljan razlog za zabrinutost. Na potrebu da se nastavi borba protiv organizovanog kriminala, konkretno kroz jačanje kapaciteta organa za provođenje zakona i borbu protiv finansijskog kriminala, kao i za borbu protiv pranja novca i trgovanja ljudima. Na potrebu da se bez odgađanja uhvati u koštac sa nedostacima koji su identifikovani u oblasti zaštite i primjene ljudskih prava. Svi neriješeni slučajevi nasilja protiv novinara i dalje su ozbiljan razlog za zabrinutost te pozivamo nadležne državne organe da obezbijede uslove za nezavisno, istraživačko novinarstvo", rekao je Drobnič.

Sudeći po izlaganju potpredsjednika crnogorske Vlade Duška Markovića, čini se da su Evropska unija i Crna Gora potpuno saglasne u vezi daljeg procesa priključenja Crne Gore Evropskoj uniji.

"Dolazi vrijeme istine za Crnu Goru i njene institucije", rekao je Marković.

"Nema potrebe da se trudimo više da bi se svidjeli EU. Ne smijemo da uljepšavamo našu zbilju. Naš kredibilitet će zavisiti od sposobnosti da uočimo i priznamo slabosti i u partnerstvu i radimo na njihovoj eliminaciji", naveo je vicepremijer Marković.

Duško Marković
Duško Marković
"Prioriteti Vlade Crne Gore ostaju nastavak procedure ustavnih promjena u cilju jačanja nezavisnosti pravosuđa, implementacija novousvojenog zakonodavstva u cilju jačanja efikasnosti pravosuđa, unaprjeđenje sistema edukacije sudija i tužilaca, dalje usaglašavanje krivičnog, materijalnog i procesnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima, racionalizacija pravosudne mreže i naravno jačanje sistema zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda kao i sistema borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući dalje unaprjeđenje regionalne i međunarodne saradnje. U tom smislu, od novog saziva Skupštine Crne Gore očekujemo posvećenost procesu usvajanja amandaman na Ustav u dijelu pravosuđa, kako bi smo stvorili ustavne pretpostavke za nezavisnost pravosuđa i usklađivanje pravosudnih organizacionih zakona sa novim ustavnim rješenjima", rekao je Marković.

"Od ružnog pačeta evropskih integracija, koje se rodilo tek prije šest godina, postali smo, ako ne labud koji je uzletio, a ono sigurno bar labud koji je dobio pravu, bijelu boju na političkoj mapi Balkana", rekao je predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.

"Svjesni smo da treba još da učimo i učićemo, i to je najvažniji dio naše želje i onoga zbog čega želimo da učestvujemo u EU integracijama - da postanemo, po prvi put u našoj istoriji, demokratsko društvo u punom značenju te riječi. Naravno, proces nikada neće biti završen, neće biti bez izazova da se odbrani dostignuto, niti postoje vrijednosti koje mogu biti dostignute bez potrebe da ih unaprjeđujete i branite u demokratiji, ali svakako društva koje će na kraju tog procesa izaći demokratskije nego ikada prije, sa novim istorijskim iskustvom koje mi nijesmo imali. Imali smo puno uspjeha u našem državnom trajanju, imali smo puno toga za ponos, ali ne i iskustvo pune demokratije kao dio hiljadu godina državnosti naše domovine", naveo je Krivokapić.

Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore je projekat koji se realizovan kroz četiri radne grupe, u okviru kojih su predstavnici civilnog sektora i javnih institucija Crne Gore tokom 16 sesija definisali 164 preporuke koje su upućene Vladi, Skupštini i drugim državnim institucijama, civilnom društvu i međunarodnim subjektima značajnim za proces evropske integracije Crne Gore, kaže se u saopštenju organizatora skupa.

Projekat je, uz pomoć slovačke Vlade realizovao Evropski pokret u Crnoj Gori, uz učešće Skupštine i Vlade Crne Gore.
XS
SM
MD
LG