Dostupni linkovi

Biščević: Sa vlasništva treba preći na regionalnu odgovornost


Hido Biščević
Panel diskusijom pod nazivom "Od vlasništva ka odgovornosti: regionalna saradnja u jugoistočnoj Evropi i članstvo u Evropskoj uniji", obilježene su četiri godine rada Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) sa sjedištem u Sarajevu.

“Sa brojnim naučenim lekcijama u pogledu obima, značenja i ciljeva saradnje u našem regionu, smatram da smo svi došli do tačke gdje moramo sa regionalnog vlasništva preći na regionalnu odgovornost“ - kazao je generalni sekretar RCC-a Hido Biščević.

"Predstojeće članstvo Hrvatske u EU, nedavno dobijeni ststus kandidata Srbije, te nedavni dogovori Beograda i Prištine imaju veliki značaj za svaku stranu, ali i za ukupnu stabilnost i napredak našeg regiona. Druge zemlje koje teže članstvu mogle bi se voditi ovim uspjesima u kontekstu njihovog napora da se prevaziđu preostale prepreke na putu evropskih i evroatlantskih integracija", rekao je Biščević.

„Treba reći da smo djelovali u okolnostima koje nisu bile lake jer svi znamo da je u protekle četiri godine na prostoru Zapadnog Balkana bilo i uspona i padova u odnosu na pitanje regionalne suradnje. Bilo je i još uvijek ima mnogo izazova i teškoća, brojnih neriješenih pitanja koja otežavaju uvjete za regionalnu suradnju. Istovremeno, bili smo svjedoci uspona i padova u samoj Evropskoj uniji u smislu bavljenja institucionalnom i financijskom krizom. U takvim teškim i burnim okolnostima mi smo uspjeli realizirati glavninu dosadašnjeg radnog plana koji je osnova našeg djelovanja. Nadam se i da smo uspjeli i da uspijevamo postupno sve više i više slati jednu političku poruku o tome da ova regija zaslužuje da bude profilirana na način kao i bilo koja druga regija u Evropi.“

Šef Delegacije EU u BiH Peter Sorensen kazao je da će Strategija i program Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) za period 2011.- 2013. godine biti vodilja regionalne saradnje.

Peter Sorensen
Peter Sorensen
„Vijeće za regionalnu saradnju prije svega prati sve nivoe regionalne saradnje. U tom smislu, RCC su naše oči i naše uši u regionu, koje ćemo mi koristiti u našem paketu proširenja u budućnosti. RCC je taj koji može da sagleda cijelu sliku, da unutar regionalne saradnje identifikuje i utvrdi nedostatke i stvari koje se trebaju uraditi da bi se regionalna saradnja poboljšala i kako da se neke stvari prevaziđu. Postoje aktivnosti koje mi možemo da iskoristimo da bi region imao što više koristi.“

Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije, koja trenutno predsjedava Procesom saradnje u Jugoistočnoj Europi (South-East European Cooperation Proces - SEECP), Duško Lopandić, izjavio je kako je napredak u regionalnoj saradnji ključni za proces evropskih integracija i stabilizaciju u regiji. On je također rekao da će ovo vijeće u budućnosti biti glas regiona, te da će kroz razne oblike saradnje uređivati regionalne odnose.

„Regionalna saradnja je u svakom slučaju jedan od bitnih elemenata za ispunjavanje onih kriterija iz Kopenhagena, tako da su regionalne inicijative sigurno pomogle Srbiji. Srbija se znatno trudila poslednjih godina da unapredi regionalnu saradnju i bilateralne odnose, uključujući i odnose s Bosnom i Hercegovinom. Mi smo trenutno predsedavajući tri regionalne inicijative, Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi, Crnomorska saradnja – Srbija ako i nije na Crnom moru, jeste na Dunavu, i MARI - Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjegla lica. Mislim da u narednom periodu RCC u prvom redu treba da pomogne svim zemljama regiona da postanu kandidati za Evropsku uniju i da se u okviru regionalne saradnje olakšaju multilateralni pretpristupni projekti za Evropsku uniju. To je jedan od važnih zadataka RCC-a, pored unapređenja saradnje u regionu.“

Tokom diskusije pod nazivom "Od vlasništva ka odgovornosti: regionalna saradnja u Jugoistočnoj Evropi i članstvo u Evropskoj uniji", i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadžiahmetović je navela da u regionalnoj saradnji postoji mnogo jedinstva i različitosti.

„U ovom zahtjevnom vremenu region ne smije ostati sam, prepušten sebi i podgrijan osjećajem napuštenosti. To apostrofira opasnost ne samo ekonomskih, nego i socijalnih i političkih posljedica, važnih u kontekstu svake zemlje pojedinačno, regije kao cjeline i Evropske unije. Ovo mora biti ključna determinanta u ocjenjivanju spremnosti Evropske unije da u ovim teškim i izazovnim vremenima za nju samu bude podrška regionalnim razvojnim projektima u duhu nove razvojne paradigme. U tom smislu hoću i da naglasim važnost Vijeća za regionalnu saradnju, posebno u vremenu koje je pred nama, kao institucionalnog okvira regionalne saradnje i uloge u regionalnoj dimenziji procesa pristupanja Evropskoj uniji, ali i kao motora neophodnih promjena pristupa. Izazovno za Vijeće za regionalnu saradnju, ali i zahtjevno.“

Projekat pod nazivom "Unapređenje saradnje u Jugoistočnoj Evropi kroz aktivnosti na jačanju Vijeća za regionalnu saradnju (RCC)" zvanično je predstavljen u Sarajevu na prvom sastanku kojeg je organizovala Centralnoevropska incijativa. Putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropska unija je izdvojila 890.000 eura.

„Ovaj projekt je početak jedne intenzivne institucionalizovane saradnje Veća za regionalnu saradnju i Centralnoevropske inicijative, koja je jedna od najstarijih regionalnih inicijativa – postoji već 23 godine. Pored ostalog, Veće za regionalnu saradnju imaće mogućnosti da se bolje s radom Nordijskog saveta, saradnjom baltičkih zemalja, s radom Višegradske grupe, sa radom nekih specijalizovanih regionalnih inicijativa u drugim delovima Evrope, što je dimenzija koja će svakako unaprediti naš rad. Također, preko ovog projekta trebalo bi da se obezbedi jedno bolje elektronsko povezivanje partnera iz regiona – znate i sami kakvi su uslovi putovanja između zemalja regiona - da se obezbedi jedna komunikacija kroz mnogo bolje elektronske uslove komunikacije“, zaključuje Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju:
XS
SM
MD
LG