Dostupni linkovi

Povlakić: Uloga RAK-a u borbi protiv terorizma u BiH


Ilustrativna fotografija

Vijeće ministara nedavno je usvojilo strategiju BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma, u kojoj važno mjesto predstavlja prepoznavanje i zaustavljanje internetskih sadržaja koji promovišu ovu opačinu ili se izravno uključuju u proces regrutacije boraca ISIL-a. Nadležni organi, znajući da se radi o obuhvatnom projektu, pomoć u provođenju strategije među prvima su potražili od Regulatorne agencije za komunikacije (RAK). Tim povodom, gost je prvi čovjek RAK-ovog sektora za dozvole, digitalizaciju i koordinaciju emitovanja, Emir Povlakić.

RSE: Kakva bi trebala da je strategija i koji su krajnji dometi?

Povlakić: Strategija za prevenciju i borbu protiv terorizma BiH, za period 2015 – 2020, je vrlo važan strateški dokument za BiH. To pokazuje spremnost ove zemlje da se suoči sa nekim vrlo važnim pitanjima koja su karakteristična, ne samo za nas, nego i za Evropu i za cijeli svijet. Važna je uloga Regulatorne agencije u procesu implementacije ove strategije.

RSE: Oslonac za vlastitu strategiju je nadležni i državni organ našao upravo u Regulatornoj agenciji.

Povlakić: Uloga Regulatorne agencije za komunikacije, na način kako je sada predviđena, izlazi iz okvira nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije. Zbog toga očekujemo, da u narednom periodu, u direktnom razgovoru sa Ministarstvom sigurnosti, redefinišemo poziciju i ulogu Agencije, u implementaciji ovog vrlo važnog dokumenta. Ministarstvo sigurnosti je vrlo važan partner Agencije. Zajedno sa svojim partnerima, 1. oktobra, otvarajući prvi forum u BiH za upravljanje Internetom, upravo smo prepoznali Ministarstvo sigurnosti kao jednog od važnih aktera u budućem razvoju bezbjednosti i sigurnosti Interneta, kao jednog od važnih faktora za razvoj ovog društva.

RSE: Kada je terorizam u pitanju, inače se dosta često postavlja pitanje nadležnosti. To nije običaj samo kod nas. Svuda je terorizam opačina, kojoj se prilazi sa mnogo više pažnje. Mislim da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema una tom nivou. Ovako široko zamišljena akcija, pretpostavljam, trebala bi još neke partnere?

Povlakić: Slažem se. Nadležnost Agencije ne omogućava ocjenu zakonitosti ili štetnosti sadržaja na Internetu. Ako uzmemo problem ekstremnog ponašanja na Internetu, možemo definisati da su nam potrebni dodatni akteri. Vijeće za štampu se bavi on-line medijima i odgovara ovom vrlo važnom problemu današnjice.

Govorimo o ekstremnim ponašanjima. Nasilni ekstremizam, a terorizam posebno, kao krivično djelo, podrazumijeva i izricanje određenih sankcija. Bez uključivanja pravosudnih organa, u proces implementacije ove strategije, mislim da nećemo moći daleko doći. To su upravo neki faktori koji bi se trebali uključiti u proces implementacije strategije.

RSE: Možemo li govoriti o konkretnim postignućima? Jedan portal je već zaustavljen. Ima li ih još, barem u planu, za prekidanje djelatnosti?

Povlakić: To nije nadležnost Regulatorne agencije za komunikacije. Mi ne možemo ukloniti bilo kakav sadržaj jer nismo nadležni. Mislim da je to nadležnost pravosudnih organa. Treba da vidimo da li postoji neka sudska praksa o tim konkretnim akcijama. Mislim da ćemo morati u narednom periodu, zajedno sa Ministarstvom sigurnosti, ali i ostalim akterima, kao što su Vijeće za štampu, pravosudni organi, ali i civilno društvo, da dođemo do nekih smjernica u kojem pravcu trebamo ići u ovoj strategiji i kako na pravi način da dođemo do cilja, da spriječimo ovakva ekstremna ponašanja na Internetu. Internet se koristi samo kao alat za ostvarenje teških krivičnih djela, kao što je terorizam.

RSE: Da li je moguće napraviti neki indeks inkriminiranih portala, neku vrstu crne liste, koja ne mora biti poznata javnosti, ali koja bi mogla biti vodič za široke akcije?

Povlakić: To svakako nije nadležnost Regulatorne agencije za komunikacije. Treba definisati koji su to kriteriji i parametri, na osnovu kojih bi se to radilo i koje nadležne institucije bi se time bavile. Mi moramo promovisati ljudska prava i slobode, posebno slobodu izražvanja. Dobro je da je strategija uključila i civilno društvo i da se vodila ovim stvarima prilikom stvaranja strategije. Očekujem da se takva vrsta aktivnosti unaprijed zna - koji su kriteriji i koje su to institucije, koje bi mogle odlučivati o kreiranju jedne takve liste. Mislim da je prioritet da spriječimo da se pojavljuje takav sadržaj, a da je nakon toga pitanje ko bi kreirao takvu listu.

RSE: Kada se pojam terorizam zavrti u javnosti, istog trenutka se malo slabije gleda na elementarna, prava. Tim ljudima, ukoliko se ne osjećaju krivima, potrebno je pružiti mogućnost da to i dokažu. Hoće li se voditi sudski postupci ili će uslijediti promptne reakcije, sa kasnijim pravima na moguću odbranu?

Povlakić: Na žalost, svjedoci smo sve češće prisutnosti terorizma u našim svakodnevnim životima. To nije samo problem BiH i Evrope, nego cijelog svijeta. Moramo i trudimo se da u razvoju medijskih sloboda i slobode izražavanja stavimo sigurnost. To su dva principa koji ne bi trebali da su suprotstavljeni, odnosno da kažemo da je više sigurnosti a manje sloboda. Naprotiv, moramo biti transparentni i otvoreni. Vrlo je važno da imamo jake i transparentne kriterije prilikom donošenja određenih odluka, kao da ga nadležne institucije donose. Mislim da je to ključno jer svako treba da se drži svojih nadležnosti. Samo na taj način nećemo stvoriti nove probleme. Nadam da će ovaj, vrlo značajan strateški dokument za BiH, kroz akcioni plan, sa jasno definisanim potezima i realnim rokovima, u okviru nadležnosti određenih aktera i institucija, dati svoj rezultat i da ćemo biti u vrhu implementacije u prevenciji i borbi protiv terorizma.

RSE: Možete li u RAK-u, sa svojim mehanizmima, ili kolege iz Vijeća za štampu, pomoći nadležnim organima u postupku prepoznavanja mogućih, da strogo kažem, meta u ovoj strategiji? Kakvi su mogući mehanizmi praćenja portala, da bi se prepoznalo da rade to što ne bi trebalo da rade?

Povlakić: Upravo o tom pitanju se i treba razgovarati u narednom periodu. Meni je vrlo važno da su OESC i međunarodne organizacije prepoznale važnost ovoga. Mi smo imali jednu radionicu gdje je bilo angažovano civilno društvo u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Očekujemo drugu radionicu gdje će, pored Regulatorne agencije, Vijeća za štampu, ISP provajdera i Ministarstva sigurnosti, biti uključeni i pravosudni organi. Svi zajedno ćemo pokušati da vidimo na koji način možemo spriječiti takvu vrstu neželjenih aktivnosti. Samo koordiniranom akcijom, svako u okviru svoje nadležnosti, možemo probati dati odgovor na ovo pitanje. Rezultati naših dogovora se trebaju implementirati kroz ovu strategiju.

RSE: U toj strategiji su ukalkulisani stepenasti mehanizmi mjera akcije kao na primjer opomena, arbitaže, blaže kazne, ili se odmah ide na radikalna rješenja?

Povlakić: Strategija je dokument Ministarstva sigurnosti i ovo je pitanje u njihovom domenu. Oni su dali svoj pogled na to kako strategija treba da izgleda. Nama, RAK-u je interes da u svom domenu, onoga za šta smo mi nadležni, a mi izdajemo dozvole za ISP provajdere, da damo svoj doprinos, kako na najbolji način da spriječimo određene pojave.

RSE: Mogu li se iskoristiti vaši potencijali, vaša iskustva, vaše veze, da bi se sa nekim ljudima stupilo u kontakt? Pretpostavljam da ima ljudi, koji iz prostog neznanja, ulaze u neke inkriminacije?

Povlakić: Tako je. Upravo u ovom kontekstu i vidimo aktivnosti Ministarstva sigurnosti, koji zajedno sa OESC-om pokušava, kroz aktivnosti sa civilnim društvom, da skrene pažnju na veliki problem koji imamo, a to je angažovanje ljudi u sklopu terorizma, način na koji se ostvaruje, korištenje raznih alata. RAK ima bazu podataka ISP provajdera i ima sve kontakte. Mi sarađujemo sa raznim ministarstvima i organizacijama, sve sa ciljem promocije sloboda i prava. Imamo vrlo veliko iskustvo, imamo svoje podatke koji mogu biti na raspolaganju svima, koji smatraju da mogu doprinijeti u rješavanju nekih pitanja. Ovo je vrlo značajno pitanje za BiH, tako da želimo da učestvujemo, u okviru svojih nadležnosti, u ovom procesu.

RSE: Kad ćemo, i hoćemo li uopšte, jednom moći reći kako je strategija zadala taj odlučujući udarac? Ili je to iluzorno očekivati, pošto se radi o protivniku koji se lako prikriva, mijenja izgled i pojavljuje se iznenadno, na neočekivanim mjestima, u neočekivanim oblicima?

Povlakić: Slažem se sa vama da će ovo biti jedna kontinuirana borba. Ja ću citirati riječi pomoćnika ministra Vukovića koji je rekao da strategija jeste jedan otvoren dokument i dobro je da je tako. S obzirom na to da imamo strategiju, nama je cilj da napravimo jedan akcioni plan. To jeste naredni potez gdje ćemo revidirati našu ulogu, ali i svih ostalih aktera, kako bismo precizirali akcije, rokove i načine kako možemo djelovati. Ovo je kontinuiran proces koji će i iza 2020. godine sigurno biti vrlo aktuelan. Zavisiti će od nas na koji ćemo ga način implementirati, da bismo dali što bolje rezultate. Ovo naravno neće prestati. Nove tehnologije i načini, stvaraju na žalost i veće probleme o kojima treba voditi računa. Mislim da je ovaj dokument jedna dobra prilika da i mi damo svoj doprinos.

  • 16x9 Image

    Budo Vukobrat

    Novinarstvom se počeo baviti 1973. godine kao reporter u Televiziji Sarajevo. Više od 13 godina u programima RSE angažovan na novinarskim i uredničkim poslovima.

XS
SM
MD
LG