Dostupni linkovi

Vijeće nacionalnih manjina BiH: Potrebno očuvati romski jezik i kulturu


Jedna od aktivnosti Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, Tuzla (fotoarhiv)
Jedna od aktivnosti Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, Tuzla (fotoarhiv)

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine povodom 5. novembra, Svjetskog dana romskog jezika, podsjetilo je na potrebu očuvanja romskog jezika i kulture, kao i na obavezu organizovanja nastave na romskom jeziku u školama u Bosni i Hercegovini (BiH).

Vijeće nacionalnih manjina BiH je povodom praznika naglasilo da je poštivanje i učenje maternjeg jezika zagarantovano svim manjinama u BiH kroz Evropsku povelju o zaštiti regionalnih i manjinskih jezika.

Kako navode iz Vijeća nacionalnih manjina u BiH romska istorija, kultura i jezik još nisu dio nastavnog procesa, niti je osiguran dovoljan broj predavača romskog jezika u školama u BiH.

"S tim u vezi, kroz odgovarajuće programe na državnom nivou, kao i na nižim nivoima vlasti, potrebno je raditi na edukaciji nastavnog kadra s ciljem da se u BiH, svugdje tamo gdje je moguće i gdje postoji interesovanje romske zajednice, u nastavni program uvede izučavanje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture", saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Peti novembar se u svijetu obilježava kao Svjetski dan romskog jezika, a datum je ustanovljen odlukom UNESCO i obilježava se od 2015. godine u svim zemljama u kojima žive Romi.

Bosna i Hercegovina se pridružila 2008. godine zemljama jugoistočne i centralne Evrope u "Dekadi uključenja Roma 2005- 2015.", s ciljem da unaprijedi položaj romske populacije.

Osim rješavanja zdravstvenog osiguranja i stambenog pitanja, dekada je uključivala obrazovni sistem i proces zapošljavanja Roma.

Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u tom periodu je zbrinuto više od 1.100 porodica romske manjine u BiH.

XS
SM
MD
LG