Dostupni linkovi

Bh. naučnici pronašli dvije nove vrste algi


Ilustracija
Međunarodni naučni tim s magistricom biologije iz Sarajeva Tatjanom Kapetanović na čelu pronašao je dvije nove vrste algi na tresetištu zaštićenog područja Bijambare, kod Sarajeva, te na taj način značajno doprinio istraživanju ovih nevidljivih, ali za život iznimno značajnih jednostaničnih organizama.

Nove vrste nazvane su: Sellaphora bosniaca Kapetanović & Jahn i Sellaphora hafnerae Kapetanović & Jahn.

Posljednja je nazvana u čast prof. dr. Dubravke Hafner, naučnice koja se cijeli svoj radni vijek bavi algama u BiH.

Isto tako, 45 vrsta je zabilježeno kao nove za područje BiH (npr. Chamaepinnularia mediocris, Navicula digitulus, Navicula medioconvexa, Placoneis hambergii).

Iako se radi o relativno malom lokalitetu, rezultati ove studije "povećavaju broj" vrsta cijanobakterija i algi u BiH na oko 1.500 vrsta.

Ovo naučno otkriće objavljeno je pod naslovom Diatoms in a poor fen of Bijambare protected landscape, Bosnia & Herzegovina u predzadnjem broju renomiranog internacionalnog naučnog časopisa Nova Hedwigia (broj 93, svezak 1-2, 2011), a potpisuje ga autorski tim: Tatjana Kapetanović (Fond za zaštitu okoliša FBiH), Regine Jahn (BGBM Berlin), Sulejman Redžić (PMF Sarajevo) i Marina Carić (Institut za more i priobalje iz Dubrovnika).

Časopis se bavi taksonomijom, morfologijom i ekologijom lišajeva gljiva i algi. Rad je većim dijelom urađen u Botaničkom muzeju i botaničkom vrtu Berlin - Dahlem, Freie Univerziteta u Berlinu, uz saradnju sa naučnicima iz Sarajeva i Dubrovnika, a u okviru doktorskog rada.

U spomenutom radu studirana je flora silikatnih algi svjetlosnim i elektronskim mikroskopom.

Silikatne alge (dijatomeje) su uglavnom jednostanični organizmi i predstavljaju najbrojniju skupinu algi a rasprostranjene su u slatkovodnim i morskim staništima. Dosad je opisano više od 100.000 vrsta.

Ovo se može smatrati solidnim uspjehom bosanskohercegovačkih naučnika, imajući u vidu činjenicu da je BiH sa 0,1 posto BDP-a za nauku na začelju evropske prakse.
XS
SM
MD
LG