Dostupni linkovi

U 2011. godini u BiH nisu stvoreni uslovi za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju niti za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Ovom konstatacijom nevladina organizacija 'Vanjskopolitčka inicijativa BiH' ukazala je na realno stanje stvari u godišnjem izvještaju "Monitoring evropskih integracija BiH".

Da bi se za neka zbivanja u izvjesnom vremenskom periodu dala pozitivna ocjena, jedan od prvih uslova jeste postojanje pozitivnih posljedica ili poruka tih događanja. U BiH toga u prošloj godini bilo je veoma malo, zapravo se o 2011. najčešće govori kao o izgubljenoj godini.

Ni izvještaj Vanjskopolitičke inicijative BiH o putu BiH ka Evropskoj uniji u prošloj godini nije mogao sadržavati stvari koje bi dale pozitivnu sliku tog puta. Lejla Kablar, direktorica ove nevladine organizacije, potvrđuje opšte mišljenje da je proces evropskih integracija u 2011. godini potpuno devalviran:

„U proteklom izvještajnom periodu u konačnici nisu bili stvoreni uslovi za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te kredibilne aplikacije za članstvo u EU. Višegodišnja politička, institucionalna blokada svoju kulminaciju je doživjela u 2011. godini pokazavši da je u našoj zemlji proces evropskih integracija još uvijek samo na deklarativnoj razni, te da ne postoji čak ni radni konsenzus oko ključnih pitanja koja su neophodna za proces evropskih integracija.“

Specijalni predstvnik EU i šef delegacije EU u BiH Peter Sorensen ne može a da se ne saglasi s ocjenama Vanjskopolitičke inicijative. Tek smatra da se neki od uslova na evropskom putu BiH mogu brzo uraditi:

„Vjerujem da se to može uraditi ako postoji politička volja, a to bi značila da bi 2012. bila godina Evropske unije, odnosno godina akcije. A ta akcija je
Peter Sorensen
Peter Sorensen
veoma jasna - to je stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tu imamo problem usklađivanja bh. Ustava sa evropskom Konvencijom o ljudskim pravima. Na bh. vlastima je da brzo riješe slučaj Sejdić - Finci. Sa političke strane veoma je važno, u slučaju da BiH odluči da aplicira za člantvo u EU, da tehnički dio ovog procesa treba da bude djelotvoran. A bez stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i bez svakodnevne primjene tog sporazuma, nema govora o predavanju aplikacije jer ona neće biti ozbiljno shvaćena. U 2012. godini, pored stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na sceni veoma brzo mora biti globalni fiskalni okvir, kao i Program usvajanja aki-ja. Bez ovog aplikacija za članstvo u EU takođe nema smisla.“

Novi politički ambijent

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Halid Genjac smatra pak, pored svih negativnih činjenica, da je formiranjem Vijeća ministara u BiH stvoren novi politički ambijent. Takođe napominje da će sa izradom programa integrisanja priča o evropskom putu BiH dobiti optimističku verziju.
"BiH će trebati više volje, više spremnosti za kompromise i biće strahovitih političkih sukobljavanja", kaže Halid Genjac.


„I Hrvatska i Crna Gora i zemlje u regionu imale su program integrisanja, jedan dokument u čijoj je izradi sudjelovao veliki broj eksperata – šta je potrebno uraditi, ko će to uraditi, u kom roku. Naravno, prilikom izrade programa integrisanja u BiH će trebati više volje, više spremnosti za kompromise i biće strahovitih političkih sukobljavanja, ali mislim da je bolje da se jednom ta pitanja riješe u jednom dokumentu, nego da se uvijek i iznova na svakom značajnom projektu godinama politički sukobljavamo šta je čija nadležnost“, kaže Genjac.

Specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen nada se da ćemo u 2012. godini započeti proces u kojem:

„Mi imamo jednog partnera u BiH, koji će osigurati da BiH kao jedna zemlja ulazi u EU kao jedan član. Ne postoji aplikacija za članstvo koja se izdaje bilo kakvom entitetu, distriktu ili kantonu. To je poziv za zemlju - i to se tako treba raditi.“
  • 16x9 Image

    Milad Obradović

    Prvih petnaest godina novinar Radio Sarajeva/Radio BiH, a posljednjih petnaest u sarajevskom dopisništvu RSE. Diplomu stekao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek žurnalistika.

Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG