Dostupni linkovi

Beogradski bezbednosni forum: Saradnja i poverenje ključni za regiju


Logo Foruma i zastava Srbije
Logo Foruma i zastava Srbije
Bolja saradnja država u regionu i poverenje najvažniji su za izgradnju prosperitetnih društava u zemljama zapadnog Balkana, uzjavili su za RSE učesnici „Beogradskog bezbednosnog foruma“. Stručnjaci za međunarodne odnose i bezbednost smatraju da se uz jasnu političku volju može prevazići turbulentna prošlost regiona.

Jelena Subotić, predavač na Katedri za političke nauke Univerziteta u Oklahomi, izjavila je za RSE da bi jedan od prioriteta lokalnih političkih elita trebalo da bude izgradnja takozvane „bezbednosne zajednice“.
Jelena Subotić
Jelena Subotić

„U nekom smislu to bi bila grupa država gde konflikt nasiljem postaje nemoguć. Znači da se konflikti rešavaju diplomatijom i mirnim putem, a da pozivanje na oružje postane nezamislivo. To nikako ne bi značilo ujedinjavanje zemalja u neku novu državu, većsamo pravljenje jedne zajednice gde se različite debate ili sukobi rešavaju na način koji je nenasilan. I to je zajednica koja nije bazirana samo na geopolitičkim interesima ili na kalkulacijama, nego na osećanju pripadnosti i respekta jednih prema drugima“, istakla je Subotić.

U izgradnju beskonfliktnog društva, smatraju stručnjaci, trebalo bi da se uključe najviši nivoi kao što su diplomatija, akademska zajednica i civilni sektor.

Denis Hadžović, iz Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, kaže da zemlje regiona ne mogu da deluju izolovano i da bi regionalna saradnja trebalo da se gradi u okviru pristupanja Evropskoj uniji i NATO savezu.

„Tako ćemo se brže integrisati prema EU i NATO, lakše ćemo ostvariti kolektivnu sigurnost na nivou koji od nas zahtevaju integracije. Tako ćemo ubrzati svoj put i biti
Denis Hadžović na Beogradskom bezbednosnom forumu
Denis Hadžović na Beogradskom bezbednosnom forumu
bolje pripremljeni za ulazak u te sisteme. Ono gde možda imamo problem je nedovoljna lokalna politička podrška regionalnoj saradnji, još uvek ima određenih prepreka koje se ogledaju i po pitanju granica i zajedničkih učešća u nekim aktivnostima. Ali mislim da su procesi ka EU dovoljno jaki da se mogu prevazići sve prepreke sa kojima se region još suočava“, ocenio je Hadžović.


Regionalna slagalica

Kao jedan od najbitnijih faktora za put evrointegracija Srbije Evropska unija naglašava dobrosusedske odnose sa Kosovom i potpunu regionalnu saradnju.

Arjan Durmiši, iz Instituta za demokratiju i medijaciju iz Tirane, kaže da i to pokazuje koliko je pitanje Kosova važno u regionalnim odnosima.

Arjan Durmiši
Arjan Durmiši
„Srbija nije priznala Kosovo, za razliku od ostalih zemalja regiona, i to na neki način stvara tenzije između ovdašnjih država i Srbije. Odnosi između Srbije i Kosova utiču i na odnose ostalih zemalja sa Srbijom pa sve to izgleda kao neki čvor. Na primer, odnosi Crne Gore ka Kosovu utiču na relacije Srbije sa Crnom Gorom, kao što tretman Hrvatske i Albanije ka Kosovu ima uticaja na odnos Srbije sa tim zemljama. Na neki način, to je kao slagalica u kojoj jedan deo povezuje sve ostale i to ima praktične implikacije“, ocenjuje Durmiši.

Jedan od najkonkretnijih rezultata regionalnih odnosa do sada je saradnja policija u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.

Zrinka Vučinović, iz zagrebačkog Instituta za međunarodne odnose, kaže da je saradnja policija u regionu uznapredovala posle 2000. godine, ali da istraživanja pokazuju da još nema prostora za nivo više.

Zrinka Vučinović u razgovoru sa novinarom RSE Zoranom Glavonjićem
Zrinka Vučinović u razgovoru sa novinarom RSE Zoranom Glavonjićem
„To bi značilo da se sve policije povezuju u zajedničke okvire, što trenutno nije slučaj. Svi policajci se prepoznaju kao profesionalci, međusobno sarađuju, ali naglašavaju da za neku bezbednosnu zajednicu nema potrebe. Ta saradnja sada je na dobrom nivou, ali nije odlična, još ima prostora za napredak. Prepreka je u razmišljanju samih zajednica da je dovoljan sadašnji nivo zajedničkog rada“, ističe Vučinović.

Jelena Subotić zaključuje da ključnu ulogu u približavanju zemalja regiona i prevazilaženju problema na Balkanu moraju da odigraju političari.

„To je sve moguće, ali je samo stvar političkih razloga zbog čega se i dalje manipuliše sa prošlošću i zbog čega političari pokušavaju da guraju jednu verziju prošlosti gde se oslanja na nasilje i gde se odbija odgovornost za zločine.“
XS
SM
MD
LG