Dostupni linkovi

Uslovi za Evropsku uniju su i za NATO


Zgrada Vlade Crne Gore
Nakon što je Crna Gora prošle nedjelje dobila preporuku za kandidaturu za članstvo u evropskoj Uniji i set uslova prema kojima treba da poboljša vladavinu prava, pojača borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, depolitizuje institucije – postavlja se pitanje da li uslovi za pristupanje evropskoj Uniji važe i za pristupanje Crne Gore NATO savezu.

Crna Gora će morati da poradi na ispunjavanju šest zahtjeva Evropske Unije, koji se odnose na pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, depolitizaciju pravosuđa i državnih institucija, te na vladavinu prava i slobodu medija – ne samo zbog napretka u pristupu evropskoj Uniji već i na putu ka NATO-u.

I ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćen istakao je bliskost ovih procesa.

"To su dva potpuno paralelena procesa. Vi znate da je pred nama u narednoj godini veliki posao. Dobili smo sedam dodatnih uslova koje moramo završiti kako bi, nadam se, prešli u narednu fazu otvaranja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom a to će u velikoj mjeri olakšati i naše obaveze na putu ka članstvu u NATO," rekao je Roćen.

Ministar inostranih poslova Slovačke Mikloš Džurinda podsjetio je koje sve uslove Crna Gora treba da ispuni na putu ka avroatlantskim integracijama apostrofirajući bliskost uslova Evropske unije i NATO-a.

"Između NATO i EU postoji veoma snažna veza. Ja vjerujem da ukoliko Crna Gora obavi svoj domaći zadatak u svim oblastima, da stvori prostor za slobodne medije, za nezavisno pravosuđe , prostor za borbu protiv korupcije, onda će Crna Gora postići najbolje za oba ta pravca, aspiracije za članstvo u EU i NATO," rekao je Džurinda.

I ranije je Crnoj Gori jasno poručivano da mora pojačati borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala ukoliko želi u NATO.

Američka administracija je jasno preko doskorašnjeg ambasadora Roderika Mura poručila „NATO ne želi da primi u članstvo države koje imaju slabe demokratske institucije, koje su ranjive korupcijom ili organizovanim kriminalom, ili koje nemaju šta da doprinesu aktivnostima Alijanse”.

Prema riječima vojno-politickog analitičara Blagoja Grahovca uslovi za priključenje Evropskoj Uniji i NATO-u u su kompatibilni. On kaže da su uslovi koje je potrebno ispuniti za pristupanje NATO alijansi možda i strožiji, zato što se ta političko-vojna organizacija suočava sa većim izazovima, zbog čega su NATO-u potrebne zemlje sa stabilnim institucijama.

"Sistem vrijednosti koji je u EU i sistem vrijednosti koji važi za NATO su kompatibilni. Potpune su iluzije ukoliko neko očekuje da će na nekoj vojnoj ili disciplinovanoj, da kažem stereotipnom, na robusnom sanju duha ući u NATO, on se vara. Potrebna je demokratska misao, demokratske institucije koje će garantovati građanima da su zaštićeni i slobodni.Dakle, potpuno su identični principi ulaska u EU i NATO. Čak su u NATO češće agilni da takve upite postavljaju nego što su u EU jer je NATO institucija koja se bavi i rizičnim poslovima i onda ako negdje ne funkcioniše taj pravni sistem onda se taj rizik dodatno uvećava," rekao je Grahovac.

Generalni sekretar Euro-atlantskog kluba Crne Gore Savo Kentera vjeruje da će naredni period biti od presudnog značaja u kojem Crna Gora treba da dokaže i NATO-u da je sposobna da ispuni standarde i uslove koji su zacrtani u stavu Evropske komisije:

"NATO ne želi u svom sastavu zemlju koja nema minimum demokratije koji je potreban , gdje ne postoji vladavina prava i gdje ne funkcionišu institucije sistema. To je ono na čemu se definitno mora raditi u narednom periodu i ja iskreno vjerujem da će naredni period biti za Crnu Goru od presudnog značaja , upravo da bi se ljudi iz EU i NATO uvjerili da Crna Gora ispunjava te uslove, odnosno da će ih ispuniti kako bi u jednom trenutku postala članica Alijanse," rekao je Kentera.
XS
SM
MD
LG