Dostupni linkovi

Detalji savetodavnog mišljenja MSP o nezavisnosti Kosova


Na pitanje Generalne skupštine UN "Da li je jednostrana deklaracija o nezavisnosti od strane privremenih institucija samouprave na Kosovu u skladu sa međunarodnim pravom?" Međunarodni sud pravde je u svom savetodavnom mišljenju, koje je saopštio predsednik suda Hisaši Ovada, zaključio da jednostrana deklaracija o nezavisnosti Kosova nije prekršila međunarodno pravo, rezoluciju UN 1244, ni međunarodni pravni poredak na Kosovu:

“Sud je, pod jedan, jednoglasno odredio da je nadležan za davanje savetodavnog mišljenja. Pod dva, sa devet glasova prema pet odlučuje da ispoštuje zahtev za davanje savetodavnog mišljenja, pod tri, sa deset glasova prema četiri Sud je mišljenja da proglašenje nezavisnosti Kosova nije prekršilo međunarodno pravo”.

Sud je konstatovao da Rezolucija UN 1244 nije zabranjivala autorima Deklaracije da proglase nezavisnost:

“Za razliku od Rezolucije 1244 Deklracija o nezavosnosti je pokušaj da se konačno odredi status Kosova. I svrha ove Rezolucije jeste uspostavljanje privremene administracije na Kosovu bez bilo kakvog prejudiciranja statusa”.

Autori Deklaracije o nezavisnosti nisu bili obavezani ustavnim okvirom, uspostavljenim pod okvirom UNMIK-a, naveo je dalje Ovada, jer nigde u Deklaraciji ne stoji da je to dokument Skuštine Kosova već da autori sebe nazivaju demokratski izabranim liderima naroda:

“Sud je već čuo da proglašenje nezavisnosti nije izdato od strane Privremenih organa niti je stupilo na snagu u pravnom poretku u kome delaju te Privremene institucije”.

Sud je smatrao da se proglašenje nezavisnosti mora razmatrati u okviru činjeničnog stanja koje je dovelo do proglašenje nezavisnosti. U kratkom podsećanju na istorijat od sukoba 1999. Ovada je naveo da je 26. marta 2007. generalni sekretar UN podneo je izveštaj svog specijalnog izaslanika Savetu bezbednosti u kome je specijalni izaslanik rekao:

“Posle više od godinu dana direktnih razgovora, bilateralnih pregovora I ekspertskih konsultacija postalo je jasno da strane nisu u stanju da postignu dogovor o budućem statusu Kosova”.

“Specijalni izaslanik je zaključio da je jedino izvodljivo rešenje za Kosovo nezavisnost koju u početku treba da nadzire međunarodna zajednica”.

Na odluku suda se čekalo duže od sedam meseci, od kada je održana rasprava. Prema rečima sekretara suda Andreja Poskakukhina, danas je za čitanje mišljenja postojalo najveće interesovanje koje se pamti u istoriji ovog organa Ujedinjenih nacija. Bilo je akreditovano 96 novinara, kamermana i fotografa vodećih svetskih medija, kao i još 60 zaiteresovanih predstavnika raznih organizacija.
XS
SM
MD
LG