Dostupni linkovi

Mladić jeste problem Beograda


Profesor Radoslav Stojanović, glavni pravni zastupnik SCG u procesu koji vodi Bosna i Hercegovina, smatra da je slanjem nekompletnog dosijea generala Mladića bez razloga napravljena brljotina koja može imati bitan uticaj na konačnu presudu Međunarodnog suda pravde. On je ubeđen da dokumenti ne kriju ništa što bi kompromitovalo poziciju Beograda, ali:

“Ako nešto nećete da date, to znači da skrivate. A ako nešto skrivate, znači da ste krivi. Prema tome logika je jednostavna i zato toga moramo da se oslobodimo.”

Šta bi mogli da kriju delovi dosijea generala Mladića koji nisu dostavljeni Haškom tribunalu? Vojnopolitički analitičar i nekadašnji portparol Vojske Jugoslavije Ljubodrag Stojadinović:

“Ja mislim da se verovatno radi o nekim dokumentima koja su vezana za odnos vlasti u Srbiji i Crnoj Gori, odnosno Sveznoj Republici Jugoslaviji prema Vojsci Republike Srpske, odnosno prema Ratku Mladiću i da na ovakav stav naših vlasti oko izuzimanja nekih dokumenata iz dosijea se može razumeti kao pokušaj da se prikriju neki fakti od značaja za takvu vrstu optužnice. Očigledno je i na osnovu stava profesrora Stojanovića i na osnovu elementarne logike, nije u pitanju zaštita interesa jer su oni tako po tom sudu ugroženi, nego je pre svega u pitanju zaštita biografija nekih ljudi i ličnih interesa, i da je to jedna klasična zamena motiva u obrazlaganju razloga zašto su neki papiri iz dosije Ratka Mladića izuzeti, zašto ih sad nigde nema i zašto niko nije odgovoran za njih i zašto nema nagoveštaja gde se oni nalaze i kad će biti pronađeni i poslati Hagu.”

Da Beograd ni posle negativnog izveštaja tužiteljice Karle del Ponte nema šta novo da ponudi Haškom tribunalu, potvrđuje i ministar odbrane SCG Zoran Stanković, prilikom posete 78. Motorizovanoj brigadi u vojnoj bazi Dobrosin, na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom:

“Mladić jeste naš problem i Mladić će biti, ja se nadam, rešen u perspektivi koja je pred nama. Ali mi smo sada došli na jedan veoma bitan objekat i ja sada hoću da govorim samo o ovim ljudima i njihovim problemima, jer kada dođem, kao što sam bio pre neki dan u Čačku, ceo izveštaj novinara se svodi na Mladića.”

Portparol Demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović, ipak, smatra da su prve osobe zadužene da objasne nesporazum sa Mladićevim dosijeom ministar odbrane Stanković i predsednik komisije za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić. On kaže da ne očekuje ozbiljniji zastoj u procesu evroatlantskih integracija, niti pogoršanje pozicije SCG u procesu koji protiv nje vodi Bosna i Hercegovina, zbog nezadovoljstva Haškog tribunala izazvanog nekompletnim dosijeom dobijenim od Beograda pretprošle nedelje:

“Dosije je u ranijem periodu predat. Kakav je predat, mislim da su ove dve o sobe i nadležne koje treba da daju odgovor na topitanje, ne ponavljajući da su ti rezultati saradnja zaista na visokom nivou. Vi vidite iz tog izveštaja Karle del Ponte gde ona daje na kraju negativnu ocenu za protekla dva-trimeseca, gde jednostavno nije preduzeta akcija, iako ni ona ne može da tvrdi do kraja da se i Karadžić i Mladić nalaze na teritoriji Srbije. Nadležni organi moraju da rade svoj posao i oni ga rade. Sigurno je da ako se ne preduzme akcija po tom pitanju, da ćemo biti još u težoj situaciji.

Dosije čine papiri koji su relativno nevažni, ali u konkretnom slučaju motiv za pritisak da se dođe do kompletnog dokumenta nalazi se u činjenici da se radi o najznačajnijem modernom srpskom hajduku, kao i zbog razumevanju odnosa koji je prema njemu imao režim Slobodana Miloševića, ali i demokratske vlasti nakon 5. oktobra, kaže Ljubodrag Stojadinović:

“Mislim da je naprosto u pitanju ideja koja bi mogla da pođe od toga da se sakriju u neki tragovi koji su bili vezani za saznanje o tome gde se kretao Ratko Mladić poslednjih godina. Ako si uzuzeti neki akti, na primer, kao što sam ja sazano o prepisci između Banjaluke i Beograda, odnosno tadašnje Komande Vojske Republike Srpske i Generalštaba Vosjke SCG o tome kad Ratko Mladić treba da ide u penziju, i čiji je on penzioner, i gde se on trenutno nalazi, i da je on čak potpisao neki od tih papira, to bi moglo da zmači da je neko iz Vojske u tom trenutku znao gde se nalazi Ratko Mladić, i onda je sad verovatno u interesu Haga da razbistri nedoumicu oko toga, da li vlast u SCG kontroliše tajne službe, da li kontroliše Generalštab, da li je vojna služba bezbednosti i dalje država u državi koju niko ne može ništa i da je to brlog u koji niko ne može da zađe i da upravo ta saznanja budu jedan od orijentira da se uoči da li se u tom smislu nešto promenilo i da se zna ko bi mogao da štiti Ratka Mladića pa da se odatle krene valjda u neke nove akcije ili kroz političke pritiske koji su izglea neizbežni da bi se došlo do nekih rezultata.
XS
SM
MD
LG