Dostupni linkovi

93837 – nacionalnost: poginuo


U dvogodišnjem radu, Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva došao je do podataka da je 93837 građana Bosne i Hercegovine poginulo u periodu od 1991. do 1995. godine.

Predsjednik Istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača pojasnio je da se ovaj broj odnosi i na civilne i na vojne žrtve rata svih nacionalnosti:

„63687 registrovanih ili 67,87 posto su građani bošnjačke nacionalnosti, 24216 ili 25,81 posto su srpske nacionalnosti i 5,39 posto su građani hrvatske nacionalnosti. 877 građana je ostalih nacionalnosti koje smo mi sabrali sve u jednu kategoriju.“

Od ukupnog broja do sada identifikovanih žrtava, 37 posto su civilne žrtve, 58 posto su vojne žrtve rata, dok 5 posto žrtava još nije svrstano ni u jednu od ovih kategorija:

„U ovoj fazi istraživanja mi ih još uvijek držimo, želeći da prikupimo o njima što više podataka, da bi definitivno, kroz analizu, odlučili u kojoj kategoriji će ovi ljudi biti.“

Ovo nije konačan broj jer se istraživanje nastavlja, rekao je Tokača i naglasio da je cilj ovog projekta da svaka žrtva dobije svoj identitet. Za svaku žrtvu otvoren je karton sa slikom, gdje je to bilo moguće , kao i podacima o okolnostima, vremenu i mjestu stradanja, te o mogućim izvršiocima:

„Više od pedeset hiljada fotografija žrtava već je u bazi podataka. Ako ne budemo imali fotografije, odlučili smo se da stavljamo fotografije nadgrobnih spomenika, dakle, imaće makar to, ako nema fotografiju, i da na taj način završimo jednu fazu rada.“

Činjenica da, ni deset godina nakon rata, u Bosni i Hercegovini nije utvrđen približno tačan broj žrtava, prije svega ubijenih i nestalih, često je otvaralo mogućnost političkih, religijskih i drugih manipulacija, naglasio je Tokača:

„Vi znate da su u Bosni i Hercegovini korištene različite procjene broja ljudi koji su nastradali, ubijeni prije svega. One su se kretale od onog što je jedna krajnost, dakle potpunog negiranja da se desio zločin, pominjane su cifre od desetak, petnaest, dvadesetpet hiljada, do opet, na drugoj strani, potpunog pretjerivanja i pominjanja cifara od 300-350 hiljada.“

Kampanja pod nazivom „Da li je neko zaboravljen“ i današnja javna rasprava na ovu temu u Banjaluci, trebalo bi da pomognu da se što tačnije utvrdi broj žrtava rata u BiH.

Mislimo da je čitava aktivnost jedna dobra osnova za suočavanje sa prošlošću i stvaranje povjerenja u Bosni i Hercegovini, smatra Mustafa Cero iz nevladine organizacije Nansen Dijalog Centar koja je saradnik na ovom projektu:

„Plan je da se uradi dvanaest prezentacija kojima bi se pokrila kompletna teritorija BiH i da se na osnovu ovih naših prezentacija konačno krene sa jednom argumentovanom pričom, pričom koja će biti zasnovana na činjenicama, i konačno da se utvrdi jedna istina koja će biti prihvaćena od svih u Bosni i Hercegovini i na osnovu koje će da se grade budući odnosi u BiH, na jednim realnim i pozitivnim osnovama.“
XS
SM
MD
LG