Dostupni linkovi

Razlika je između nacionalne i državne zastave


Jučerašnje skidanje sa jarbola i zatim paljenje zastava “Antičke Dardanije” simbola države Kosovo, kako ih naziva predsednik Kosova Ibrahim Rugova, je otvorilo rasprave o tome koja je procedura utvrđivanja državnih i nacionalnih simbola i koliko je ona ispoštovana u konktretnom slučaju.

Profesor Ustavnog prava u penziji Fatmir Fehmiu kaže kako treba napraviti razliku između nacionalne i državne zastave. Zastava je simbol nacije ili države i o njenom izgledu odlučuje najviši zakobodavni organ i uglavnom se utvrđuje nakon proglašavanja ili dobijanja nezavisnosti neke zemlje. U modernim zemljama izgled i sadržaj zastave i grba se uređuje Ustavom:

„Pitanje zastave na Kosovu treba da ima određenu proceduru koja treba da se utvrdi Ustavom i naravno na osnovu Ustava treba doneti zakon kojim se reguliše njena upotreba. Svaki drugi način bi bio u suprotnosti sa osnovnim principima ustavnosti i zakonitosti.»

Istorija albanske zastave potiče iz vremena Skenderbega i ona je u prvom redu u to vreme bila simbol porodice Kastrioti i podignuta je 1444. godine u Kruji, nakon povratka Skenderbega iz Turske. Na dan proglašenja nezavisnosti Albanije, 28. novembra 1912. godine, kao simbol Albanije je prihvaćena ista zastava koju je imao i Skenderbeg. Taj simbol je usvojen od strane Skupštine Valone.

Ova zastava je korišćena i na Kosovu kao nacionalna zastava. Međutim, sada kada se otvara pitanje političkog statusa Kosova, institucije imaju obavezu da utvrde izgled simbola Kosova:

«U našem slučaju, zbog istorijskih okolnosti i pošto je naš narod podeljen u nekoliko država i pošto albanska država ima simbol koji je proglasila Skupština u Valoni, taj se simbol prihvata kao nacionalni simbol albanskog naroda, bez obzira gde on živi. Kada se radi o zastavi kao državnom simbolu, to treba razmatrati u koleraciji sa međunarodnim normama, pošto svaka nezavisna i suverena zemlja ima svoj simbol.»

Prema demokratskim procedurama, Skupština Kosova treba da pripremi sve procedure koje joj pripadaju prema ustavnim rešenjima i, imajući u vidu da su u Skupštini predstavljene i vlast i opozicija, treba da bude konsenzusa o simbolima jedne zemlje, koji će se izraditi na osnovu jednog konkursa, dok se izgled ovih simbola može, ako je potrebno utvrditi i putem referenduma:

«Pošto se Kosovo nalazi u fazi pregovora, koje bih ja nazvao fazom ostvarivanja pravde, jer je i Poveljnom Ujedinjenih nacija i Međunarodnom konvencijom o građanskim i demokratskim pravima i drugim dokumentima jasno utvrđeno da svaki narod ima pravo na samoopredelenje, tako da u okviru prava na samoopredelnje ima pravo i da odredi i fizionomiju simbola koji treba da izraze to samoopredelenje.»

Profesor Fehmiu kaže da bi svako nametanje simbola bilo teško gaženje demokratskih procedura.
XS
SM
MD
LG