Dostupni linkovi

Ekonomski program crnogorske vlade sprovodi se dobro


Harald Hiršhofer (Harald Hirschhofer), predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju i Crnu Goru, govori za naš program o odnosima crnogorske Vlade i MMF-a, razlikama u viđenju najefikasnijeg načina utroška privatizacionih sredstava i nedavne situacije kada je Crna Gora, bez svoje krivice, zamalo propustila šansu za otpis 26 miliona eura duga Pariškom klubu.

RSE: Gospodine Hiršhofer, kako ocjenjujete saradnju sa crnogorskom Vladom, odnosno koliko Vlada poštuje sugestije koje stižu od strane MMF-a?

HIRŠHOFER: Vlada Crne Gore je izradila sopstveni ekonomski program koji sprovodi veoma dobro. Ovaj program Vlade je analiziran ponovo u decembru. Nakon toga smo nastavili saradnju sa Vladom i smatramo da se ta saradnja razvija veoma dobro. Postoji nekoliko propusta u smislu depozita centralne Vlade kod komercijalnih banaka, ali Vlada sada upravo radi na programu kojim će ove propuste ispraviti. Takođe, došlo je do jednog odlaganja, odnosno zaostajanja sa tenderom za privatizaciju Podgoričke banke, ali se sada taj proces dobro odvija i ja se nadam da će taj tender biti objavljen u junu. Dogovorili smo se sa Vladom Srbije i Crne Gore o programu koji će se razmatrati u toku pete revizije, a ja sam uvjeren da će do ove pete revizije doći u Vašingtonu juna ove godine.

RSE: Da li je crnogorska Vlada u pravu kada u narednom periodu očekuje blagonakloniji stav MMF-a u vezi finansiranja javnih radova privatizacionim sredstvima?

HIRŠHOFER: Ovo pitanje se zapravo tiče ukupnog deficita za ovu godinu. U ovom momentu mi smatramo da će se ukupni deficit kretati u nivou 2,6% ukupnog domaćeg bruto proizvoda. To je značajno usklađivanje na osnovu rezultata za 2004.godinu. Ovo smanjenje je neophodno kako bi se tretirao aktuelni deficit. Tako da s obzirom na aktuelno stanje deficita ne vidimo razlog za njegovo povećanje. Međutim, želim da naglasim da je Međunarodni monetarni fond uvijek za finansiranje investicija, odnosno za investicije. Ono što smo nastojali da naglasimo Vladi jeste da ukoliko treba da dođe do povećanja finansiranja investicija treba smanjiti finansiranje tekućih troškova i smatram da bi to bilo veoma korisno i sa stanovišta poboljšanja održivosti fiskalnog programa.

RSE: Kako komentarišete situaciju u kojoj je Crna Gora zamalo došla u poziciju da propusti šansu da joj bude otpisano 26 miliona eura duga bez svoje krivice, odnosno zbog uslova koje nije ispunila Srbija?

HIRŠHOFER: Prošle sedmice smo uspjeli da postignemo tu generalnu saglasnost u pogledu ovog paketa i sa Beogradom i sa Podgoricom i kao što ste vjerovatno već upoznati prošlog petka Odbor Međunarodnog monetarnog fonda je odobrio produženje, tako da sam ja optimista u pogledu uspješnog ishoda i pete i šeste revizije.
XS
SM
MD
LG