Dostupni linkovi

Crna Gora se nada "dvostrukom kolosijeku"


Crnogorski ministar inostranih poslova, Miodrag Vlahović je danas izjavio da pozitivna ocjena Studije izvodljivosti predstavlja novi impuls za Crnu Goru i da je jasno da su uslovi, koji su odlagali i otežavali takvu odluku Evropske komisije zavisili od Srbije.

“Crna Gora je odlučna da iskoristi sve predispozicije koje joj omogućava princip dvostrukog kolosjeka, jer je posebno svjesna ocjene, koja je prisutna i u dokumentu Evropske komisije, da taj princip ne prejudicira budućnost državne zajednice”, rekao je Vlahović, ocijenivši kao površne interpretacije prisutne na crnogorskoj političkoj sceni, da će početak pregovora državne zajednice sa Evropskom unijom o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, odložiti pripreme referenduma.

Crnogorski šef diplomatije je tokom današnjeg predavanja na Diplomatskoj akademiji “Gavro Vuković” rekao i da je Crna Gora spremna da u punoj mjeri odgovori najvišim demokratskim standardima u pripremi referenduma, uslova i same procedure glasanja i da je temeljno opredjeljena da referendumski proces bude takav da obezbijedi kredbilitet i legimitet odluke koja treba da bude temelj nove Crne Gore:

“Prostor za unaprjedjenje cijelog procesa i platformu za podsticanje političke uvjerljivosti, stabilnosti i dugoročnosti referendumskog rješenja, treba tražiti u boljoj saradnji sa onim političkim snagama koje, iako su protivnici nezavisnosti, prepoznaju potrebu da se tom procesu pristupi odgovorno i ozbiljno, sa mišlju da svi u Crnoj Gori, poslije referenduma treba da ostanemo zajedno i da živimo zajedno.”

Studija o izvodljivosti je uobičajena procedura za ispitivanje sposobnosti zemlje za ugovorne odnose, a prilikom izrade izvještaja Evropska komisija daje ocjenu spremnosti zemlje za ugovorne odnose, a ta ocjena može biti pozitivna, negativna ili kondicionalna, što znači da se uz nju daje lista oblasti u kojima je neophodno dalje djelovanje. “Razumije se da će pitanje pune saradnje državne zajednice sa Haškim tribunalom prolongirati sljedeći i složeniji korak u procesu evropeizacije”, rekao je za naš radio Svetozar Jovićević, predsjednik Savjeta Grupe za promjene. Govoreći o mogućim preprekama na daljem putu evro-integracije Crne Gore, profesor Jovićević je istakao nepostojanje političke volje izvršne vlasti da implementira onaj dio standarda i pravne regulative koji su u medjuvremenu formalno usvojeni:

“Pitanje sudstva, pitanje Zakona o informacijama, Zakona o policiji... Iako ste formalno došli do nekog stepena koji se može u nekim sferama smatrati, u formalnom smislu relativno dobrim, čini mi se da se u implementaciji ne ide ni približno dobrim tempom”.

Aleksandar Radulović, ekonomski analitičar smatra da je, sa ekonomskog aspekta Crna Gora, usvajajući euro kao zvanično platežno sredstvo krenula obrnutim putem od ostalih zemalja, gdje je prelazak na evropsku monetu predstavljao finale procesa, te da će u predstojećem periodu biti najvažnije usvajanje evropskih standarda u oblasti zakonodavstva koji će pratiti monitoring implementacije zakona:

“Zakon o bankama je još uvijek daleko od Evropske unije. Zaostajemo sa kompletnim razvojem finansijske industrije. Treba spomenuti da još uvijek nemamo Zakon o osiguranju, iako smo već pet godina izvan sistema nekadašnje SRJ. Zakon o investicionim fondovima je katastrofalan. Nemamo još ni novi Zakon o lizingu, sistem o osiguranju depozita nam još nije zaživio. Očekuje nas dosta posla i dosta smo daleko od svega toga. Zašto? Zato što je očigledno domaćim učesnicima, bar većini, bilo u interesu da što manje evropskih standarda bude implementirano i da što duži period bude izbjegnut proces monitoringa koji bi se vodio nad primjenom tih zakona”.

“Crnoj Gori predstoji ozbiljan posao na uskladjivanju sistema ljudskih prava sa zahtjevima Evropske unije”, rekao je Siniša Bjeković, koordinator Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta, govoreći o predstojećim obavezama i preprekama u okviru procesa u evropske integracije Crne Gore s aspekta poštovanja ljudskih prava. Bjeković naglašava da se ne radi o deklarativnoj opredjeljenosti, već izgradnji ozbiljnih mehanizama i sistema koji nameću odgovornost države pred raznim institucijama:

“Naravno, ovakav pristup ne treba shvatiti kao prijetnju nacionalnom sistemu koji sada treba da poštuje nekakva kruta načela koja se nameću samo nama. To je princip koji svaku ozbiljnu državu koja pretenduje da bude članica Evropske unije primorava da sistem ljudskih prava i u institucionalnom i u sadržinskom smislu, ustroji tako da bude dostojna članica Evropske Unije”.
XS
SM
MD
LG