Dostupni linkovi

EU kreditira obnovu dvorca Eltz


Upravo činjenica da se projekt, koji su izradili stručnjaci Vukovarskog muzeja u suradnji s hrvatskim Ministarstvom kulture, odlično povezuje sa sličnim projektima drugih podunavskih regija u Mađarskoj, Srbiji i Crnoj Gori, pomogao je da Razvojna banka Vijeća Europe sudjeluje sa čak 75 posto sredstava, mada je njen uobičajeni udjel u takvim projektima oko 50 posto, kaže Ružica Marić, ravnateljica Vukovarskog muzeja:

“Upravo je kao takav projekt prepoznat i od strane Ministarstva kulture, koje čitav niz godina prati i podupire rad gradskog muzeja, ali i od strane komisije UNESCO-a, koja je prepoznala vrijednosti i potrebu obnove kulturne baštine kako bi se ovaj kraj vratio u okolnosti jednog uljuđenog života multinacionalne zajednice.”

Projekt u koji će biti uloženo oko 226 milijuna kuna i čija će realizacija trajati četiri godine, u prvoj će fazi obuhvatiti obnovu u ratu teško oštećenog dvorca Eltz, te nastavak istraživanja na važnoj arheološkoj lokaciji Vučedol u neposrednoj blizini Vukovara.

“Cijeli kompleks dvorca Eltz će biti prva faza početaka tih radova, ali će to biti i počeci radova na revitalizaciji tog baroknog centra. Ratom razrušena i izuzetno teško stradala zgrada samog dvorca zahtijeva izuzetno hitne intervencije, što će značiti da će se nakon muzeološkog i konzervacijskog projekta pristupiti i jednom širokom potezu obnove jednog dijela kompleksa, a to je zgrada velikog dvora u kojemu je i do sada bio smješten Gradski muzej Vukovar.”

Ravnateljica Vukovarskog muzeja, Ružica Marić, kaže kako je iznimno važno što će projekt - Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Vukovar Vučedol - kada za četiri godine bude završen, stvoriti pretpostavke za bogatiju kulturnu i turističku ponudu Vukovara i tog dijela Hrvatske, koji će se na mnogo načina moći povezivati sa sličnima u regiji.

“Sve se to itekako dobro uklapa u projekte turističkog razvoja na podlogama parkova kulture koje razvija zajednica regija podunavskih zemalja, čija je Hrvatska članica, ali i gdje je vukovarska županija direktno postala članica zajednice regije podunavskih zemalja. To znači da se u kontekstu srednjo-europskog dijela i na taj način povezujemo i uključujemo i u razvojne projekte, ali i u druge moguće izvore financiranja.”

U Vukovaru su uvjereni da će projekt, kada bude završen, potaknuti, ne samo brži razvoj turizma, već i pratećeg gospodarstva, što je u toj multietničkoj sredini opterećenoj ratnim posljedicama još uvijek jedan od najvećih problema.
XS
SM
MD
LG