Dostupni linkovi

Pojedinac legitimiše demokratsku državu


Prema ocjeni Marka Blagojevića iz beogradskog Centra za slobodne izbore i demokratiju, pitanje cenzusa za referendum više je političko, nego stručno - pravno pitanje:

"Pitanje cenzusa, odnosno, broja gradjana koji je potreban da bi izbori ili referendum uspeo je par exellance političko pitanje. To nije pitanje o kom bilo koji stručnjak, za ustavno, upravno ili bilo koje drugo pravo, može da se izjasni. Viši ili niži cenzus: i jedno i drugo su zakonita i legitimna rješenja. Pitanje je samo izbora. Ono što je, kao i kod svakog drugog političkog pitanja, jako važno je da ne smeju subjektivni, lični ili uski interesi neke političke partije ili struje da presudjuju bez obzira što bi baš ta politička struja mogla da bude u većini."

Iako je iz Demokratske partije socijalista saopšteno da još nijesu razmatrali mogućnost ukidanja referendumskog cenzusa, nagoviješteno je da zakon koji reguliše tu oblast treba mijenjati. Iz Socijaldemokratske partije su još konkretniji: smatraju da zakonski cenzus, da je za uspjeh referenduma potrebno da glasa 50 odsto plus jedan od upisanih birača, treba ukinuti ukoliko bi postojala opasnost od bojkota referenduma.

Na drugoj strani, dio opozicije je oštro reagovao na najavu eventualnog ukidanja cenzusa za organizovanje referenduma. Lider Narodne stranke Dragan Šoć je čak upozorio da bi to pitanje moglo destabilizovati političke prilike.

Upravo imajući u vidu političku situciju u Crnoj Gori, mogući bojkot kao i činjenicu da je ranija tendencija visoke izlaznosti u opadujućoj fazi, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić, mišljenja je da treba primjeniti medjunarodni standard i ukinuti census za referendum:

"To polazi od činjenice da nije politički opravdano, ako hoćemo da provjerimo volju gradjana za bilo koje pitanje, a pogotovo za državno-pravno pitanje, da uspjeh referenduma bude ograničen i uslovljen procentom izlaska gradjana. Mislim da taj cenzus treba ukinuti, ispoštovati volju većine onih koji žele da se izjasne o nekom pitanju, pa i o državno-pravnom pitanju."

Da li je, po Vama, s obzirom da crnogorski Ustav tako propisuje, potrebna dvotrećinska većina u parlamentu da bi se izborni cenzus ukinuo

"Mislim da ni to nije dobro rješenje jer je u Crnoj Gori teško obezbjedjivati dvotrećinsku većinu za bilo koje pitanje pa i za to. Zbog toga treba uvesti apsolutnu većinu od broja izašlih na izbore."

Pravnici sugerišu da treba primijeniti medjunarodne standarde. Iako ne postoji jedinstven standard u svijetu, ono što se primjenjuje ide u prilog ukidanju cenzusa za referendum. Željko Tomović iz Odbora za ljudska prava pojašnjava koja je to kvalifikovana većina koja se najčešće traži:

"Što se tiče postojanja standarda po pitanju referenduma, još je uvijek rano uopšte rano u internacionalnom pravu o tome govoriti. Uglavnom, primjenjuje se kriterijum da od broja izašlih na referendum, polovina plus jedan je relevantna da bi se donijela odgovarajuća odluka. To je u skladu sa najnovijim trendovima prava pojedinca, jer upravo prava pojedinca i pojedinac legitimiše demokratsku državu danas. Nije to više odnos većina-manjina."
XS
SM
MD
LG