Dostupni linkovi

Sud prema međunarodnim standardima


Osnivanjem Vijeća za ratne zločine pri Sudu i Posebnog odjela pri Tužilaštvu BiH, kao i radovima na izgradnji privremenog pritvorskog objekta u kompleksu Suda BiH, domaće vlasti bit će potpuno spremne da početkom naredne godine preuzmu odgovornost za procesuiranje ratnih zločina pred domaćim pravosuđem. Posebni odjel za ratne zločine pri Tužilaštvu BiH sastojat će se od pet istražnih timova koje će predvoditi domaći tužitelji. Glavni tužitelj Tužilaštva BiH, Marinko Jurčević:

“Pored domaćih tužitelja, u radu timova predviđeno je da učestvuje i određeni broj međunarodnih tužitelja, kao određeni broj domaćih i stranih stručnjaka u vidu pravnih saradnika, pravnih savjetnika, koordinatora predmeta, istražitelja, kao i drugog osoblja.”

Poseban odjel će raditi na predmetima “pravila 11 bis” i predmetima “pravila puta”. Prva grupa predmeta odnosi se na optužnice koje je potvrdio Haški tribunal, dok se druga odnosi na predmete u kojima je Međunarodni krivični sud otvorio istragu:

“Za sada ne zna se broj predmeta koji će biti ustupljeni Tužilaštvu BiH. Važno je napomenuti da svi predmeti “pravila 11 bis” bit će u nadležnosti Tužilaštva BiH koji budu ustupljeni Tužilaštvu, odnosno Sudu BiH od strane Haškog tribunala. Što se tiče predmeta “pravila puta”, želim ukazati da se radi o velikom broju predmeta, preko tisuću protiv deset tisuća osoba.”

BiH je sa ovim sudom prva zemlja u regiji koja će imati i uspostaviti posebne kapacitete za suđenja za ratne zločine koji se, prije svega, odnose na uspostavu ureda registrara. Predsjednica Suda BiH, Medžida Kreso:

“Ovaj ured će imati više odjeljenja za administrativnu i logističku podršku rada ovog posebnog vijeća. Njegov mandat je pet godina i osoblju uposlenom u ovom registraru, ali se nadamo da ćemo nakon pet godina uspjeti da zadržimo dobar dio ovog osoblja, domaćeg naravno, i sva nadgradnja koja dolazi uz ovo ostat će ovom sudu.”

Uporedo sa osnivanjem Vijeća i Posebnog odjela za ratne zločine, pri kraju je i izgradnja posebne pritvorske jedinice u sklopu Suda BiH. Pritvor će imati kapacitet od 21 zatvorske ćelije, sa svim pratećim sadržajima napravljenim prema međunarodnim standardima.

Prve optužnice u Tužilaštvu BiH očekuju se sredinom januara naredne godine.
XS
SM
MD
LG