Dostupni linkovi

Ubire li Crna Gora plodove Beogradskog sporazuma?


RSE
Za opoziciju u Crnoj Gori prihvatljivo je svako rješenje koje bude dogovoreno na relaciji Beograda i Prištine. Komentarišući jednu od ideja koju je iznio Bernard Bot, predsjedavajući Savjeta ministara Evropske unije, o nekoj vrsti konfederacije Srbije, Crne Gore i Kosova, potpredsjednik Socijalističke narodne partije, Zoran Žižić, smatra da je u svakom slučaju bolje da Kosovo ostane u okviru državne zajednice.
ŽIŽIĆ
To je pitanje koje će se ubuduće rješavati u Srbiji. Ja mislim da je najbolje da ono bude riješeno na određeni način u okrivu Srbije, dakle, Srbija sa Kosovom zajedno sa Crnom Gorom. Mislim da bi to bilo najidealnije rješenje. Vidjećemo kako će se ta stvar dalje razvijati. Mislim da bi bilo bolje da Kosovo ostane u okrivu državne zajednice, nego da ostanemo bez njega.
RSE
Lider Narodne stranke, Dragan Šoć, smatra da status Kosova treba rješavati u okviru dijaloga između srpske vlasti, Albanaca sa Kosova i međunarodne zajednice.
ŠOĆ
Nijedna vlast u Crnoj Gori ne bi imala ništa protiv rješenja koje bi bilo prihvaćeno u toj koleraciji. Što se tiče Narodne stranke, mi ćemo podržati svako rješenje koje bi podržala vlast u Srbiji, kada je u pitanju status Kosova. Ono što je, takođe, jako važno jeste da se potvrđuje kroz tu izjavu jedan stav koji Narodna stranka uporno iznosi, a to je da Evropa državnu zajednicu Srbija i Crna Gora vidi kao jedan od ključnih faktora stabilnosti Balkana.
RSE
Komentarišući izjavu Bota o mogućem konfederalnom odnosu Srbije, Crne Gore i Kosova, lider Demokratske unije Albanaca, Ferhat Dinoša, smatra da taj scenario nije realan.
DINOŠA
Mislim da takav pristup nije realan i da to nije u fonu sa voljom većine građana Kosova, niti sa onim što je zalaganje političkih subjekata i legitimnih predstavnika građana Kosova. To bi bilo polovično, a vidjećemo što će ostati zahtjev predstavnika građana Kosova.
RSE
Politički lider Liberalnog saveza, Miodrag Živković, smatra da je potencijalno vezivanje Crne Gore u konfederalni odnos sa Srbijom i Kosovom posljedica potpisivanja Beogradskog sporazuma i usvajanje Ustavne povelje. Živković podsjeća da je Liberalni savez upozoravao da Crna Gora može postati talac nerazriješenih odnosa Srbije i Kosova.
ŽIVKOVIĆ
Danas se nalazimo u situaciji da ubiramo plodove tog potpisa. Živimo u jednoj državnoj zajednici koja je sada utemeljena i koja ima otvoreni status. Ja ne bih komentarisao pojedinačne izjave određenih zvaničnika, jer definitivno svak ima slobodu da tumači što god hoće, ali mi u Crnoj Gori moramo shvatiti da je potpisivanjem Beogradskog sporazuma i kasnije usvajanjem Ustavne povelje Crna Gora dovedena u ovu situaciju u kojoj se danas nalazi, gdje ima puno nerazjašnjenih pitanja i gdje ima puno nerazjašnjenih tema i, na kraju-krajeva, i budućnost Crne Gore je ograničena i limitirana.
RSE
Neodređujući se o tome da li je eventualni konfederalni odnos Srbije, Crne Gore i Kosova prihvatljiv za Demokratsku partiju socijalista, visoki funkcioner ove stranke Miodrag Vuković je juče ocijenio da izjava Bernarda Bota zaslužuje posebnu pažnju i analizu, jer su, između ostalog, prvi put iz Brisela ta tri entiteta izdignuti na nivo ravnopravnih pregovarača. Na drugoj strani manja članica vladajuće koalicije, Socijaldemokratska partija, smatra da međunarodna zajednica nema rješenje za Kosovo, te da je Crna Gora talac nerazriješenog kosovskog pitanja, što predstavlja grešku Beogradskog sporazuma i nekorektan odnos prema Crnoj Gori. Portparol SDP-a, Branislav Radulović:
RADULOVIĆ
Bez obzira koja vlast bila u Crnoj Gori, ona će uvijek imati taj problem koji proizilazi iz veze sa Beogradom, jer Beograd ima svoje unutrašnje probleme. U prvoj situaciji to je bio Haški tribunal, danas je to Kosovo, sjutra će biti neki treći problem i Crna Gora, pored svojih unutrašnjih političkih problema svaki put trpi i posljedice srpske političke scene. Evropska unija u ovom trenutku nema rješenje za Kosovo, a mi u SDP-u se bojimo da možda Crna Gora ne pretrpi dio štete usljed nerješevanja problema na relaciji Beograd-Priština.
* * * * *
Direktor Centra za regionalne i bezbijednosne studije, Miodrag Vlahović, koji će za par dana, na prijedlog Socijaldemokratske partije, postati novi šef crnogorske diplomatije, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa da će stavovi poput ovih koje je iznio predsjedavajući Savjeta ministara Evropske unije, holandski šef diplomatije Bernard Bot, o Kosovu biti mnogo u vremenu koje je pred nama. Vlahović smatra da na njih treba reagovati staloženo i smireno, jer Crna Gora ima jasne i nepromjenljive pozicije po tim pitanjima


VLAHOVIĆ
Što se tiče izjava evropskih zvaničnika iz Brisela o tom pitanju, moja je procjena da se može očekivati da ulazimo u jedan period kada će one biti prilično rigidne, kada će za nas biti veoma tvrde. Međutim, nijesam siguran da Crna Gora i njene odgovorne političke strukture, njeni relevantni politički subjekti treba da reaguju na ''prvu loptu'' ili da čitaju ono što nam je kazano. Vrlo je bitno da se, s jedne strane, ispoštuje crnogorski dio posla i odgovornosti, koncipiran i pretpostavljen Beogradskim sporazumom i Ustavnom poveljom. Ali s druge strane, takođe, veoma je bitno da se ne dopusti njihovo mijenjanje, njihovo novo čitanje, njihovo revidirano i usko tumačenje koje Crnu Goru stavlja u drugi plan, stavlja je u kontekst nečije funkcije, nečije provincije i nečije teritorije. Na to niko u Crnoj Gori, ko želi dobro Crnoj Gori, nema pravo i mislim da, kada se stvari stave na svoje mjesto, Crna Gora treba Evropi jasno da stavi do znanja da je apsolutno nesporno da mi želimo da budemo dio zajednice evropskih naroda i država, da apsolutno ne namjeravamo da se bavimo nekim drugim istorijskim razvojnim konceptima i projekcijama, s jedne strane.

Međutim, s druge strane, mi želimo da idemo u Evropu kao jedan punopravni subjekt, kao država, kao društvo koje je zaokruženo, a ne kao nečija teritorija, provincija ili, ne daj Bože, nečiji protektorat. Crna Gora želi u Evropu i željela bi u Evropu i imala bi tu istorijsku intenciju, namjeru i da ne postoji Beogradski sporazum. Ne želi Crna Gora i neće Crna Gora ići u Evropu zato što postoji Beogradski sporazum i zato što je stvorena jedna državno-pravna veza veoma specifičnog karaktera, koja pretpostavlja mogućnost da to Crna Gora učini zajedno sa još nekim, dakle, da idemo u Evropu zajedno sa Srbijom, ali, takođe, ostavlja kao apsolutno ravnopravnu, legitimu i za Crnu Goru očekivanu perspektivu da Crna Gora samostalno ide u Evropu.

To je ono što mislim da bi sa crnogorske strane u ovakvim i sličnim situacijama, kada imamo jedno tendenciozno čitanje Beogradskog sporazuma i uopšte pozicije Crne Gore u svemu tome, crnogorske reakcije valjalo ograničiti na ovaj nivo principijelnog gledanja na stvar. Crna Gora je imala obzira i umjela da se ponaša u jednoj situaciji kada su neki drugi regionalni problemi uslovili da se napravi takav jedan privremeni aranžman (Beogradski sporazum i kasnije Ustavna povelja). Međutim, Crna Gora ne želi i ne može - i nemaju mandat da odstupe od onih principijelnih stvari, od legitimnih interesa crnogorske državne zajednice..
XS
SM
MD
LG