Dostupni linkovi

Federalna vojska gladuje


RSE
Dok traje reforma u sektoru odbrane u BiH i u vrijeme kad se zahtijeva modernizacija vojski oba bh. entiteta u skladu sa NATO standardima, vojnici i regruti u kasarnama u Vojsci Federacije gotovo da gladuju. Zbog nedovoljno budžetskih sredstava odobrenih za ovu godinu, ali i za protekle godine, Ministarstvu odbrane i Vojsci Federacije, situacija je poprimila dramatične razmjere. Ministar odbrane Miroslav Nikolić upozorava da je logistika Vojske iscrpila gotovo sve zalihe i da je situacija do te mjere loša da se razmišlja o obustavi daljeg primanja regruta.
NIKOLIĆ
Stanje je dramatično, tako da smo sada došli u poziciju da jedva sastavljamo kraj s krajem, da smo na ivici bijede. Ugrožena je ishrana vojnika, kako profesionalnog sastava, a još i više, što nam je svakako i veća briga, ovog novačkog sastava koji imamo trenutno. Isto tako, zbog tih stvari, znači zbog nedostatka sredstava ugrožen nam je i prijem novog naraštaja novaka koji bi trebao biti za mjesec dana.
RSE
Brigadir Hamza Višća iz Press centra Vojske Federacije:
VIŠĆA
Trenutne rezerve hrane, osnovne hrane, za vojnike na služenju vojnog roka mogu zadovoljiti potrebe do kraja iduće nedjelje. Možda bi i ranije prestale te rezerve da se nije desila povoljna okolnost da nam je januarska partija vojnika jučer i danas otišla iz vojske, tako da trenutno imamo samo aprilsku klasu regruta, što znači da je upola manje brojno stanje vojnika na ishrani i zato ćemo sasvim sigurno imati hrane do kraja iduće nedjelje. Poslije toga nećemo imati.
RSE
Besparica u odbrambenim strukturama Federacije kulminirala je nakon što je godinama za Vojsku i Ministarstvo odbrane iz federalnog budžeta izdvajano mnogo manje novca nego što je realno bilo potrebno za njihove osnovne potrebe, kaže brigadir Višća. Dobavljači hrane, odjeće, obuće i svega ostalog ispostavljali su račune, a kako je novca bilo sve manje, dugovi su gomilani iz godine u godinu.
VIŠĆA
Stvarne obaveze? Koliko sam ja razumio, najčešće se u prvih pola godine vraćaju dugovi za prethodnu godinu, tako da se one narudžbenice za potrebe hrane za ove mjesece, odnosno za ovih prethodnih šest mjeseci jednostavno nisu plaćale i da mi sada dolazimo u situaciju da više ni dobavljači nisu u prilici da nam daju na poštenje i na obraz.
RSE
Vojni analitičar Antonio Prlenda:
PRLENDA
Prvi i osnovni razlog za ovakvu situaciju je što vojska ni ove godine, kao ni ovih godina do sada nakon rata, nije dobila onoliku sumu koliko su izračunali da im treba za normalno održavanje života vojske. Za to vrijeme političari troše, kao što vidimo da radi državni vrh, na svoja skupocjena vozila i na reprezenataciju, pokazujući kako je to ustvari, komotno se može reći, jedan i moralni i politički bezobrazluk.
RSE
Besparici je, kaže Prlenda, doprinijelo i to što ove godine nije na vrijeme smanjen broj vojnika, zahtijevan zbog prijema u NATO program Partnerstvo za mir, a na koji se računalo i pri izradi dijela budžeta namijenjenog finansiranju redovnih potreba za odbranu.
PRLENDA
Tu je naravno greška političara. Tu su se razne političke struje borile da ušićare razne političke peone, nekome kroz smanjenje vojske, neko je htio da zauzme neke bolje pozicije u nekoj budućoj vojsci, ne on osobno nego kao sustav. Previše se vremena izgubilo na neke rasprave oko broja vojnika, omjera Bošnjaka i Hrvata, i to je samo jedan od razloga zašto se kasnilo. Drugo je što je naš parlament prilično spor.
RSE
Besparica je stvorena dijelom i zbog lošeg upravljanja novcem u Ministarstvu odbrane i federalnoj vojsci proteklih godina, prije nego je uvedeno trezorsko poslovanje u federalne institucije. Novčani gubici prenosili su se na teret budžeta svake naredne godine. Tako je prije dvije godine Ured federalnih revizora utvrdio ogromne propuste u trošenju novca, koji su sektor odbrane koštali milione maraka. Samo Ministarstvo odbrane npr. potrošilo je 2002. godine čak pola miliona maraka za dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, a da putni nalozi nisu pravdani.
Zbog kritične finansijske situacije u Ministarstvu odbrane u federalnoj vojsci, ministar Nikolić tražio je, kako kaže, pomoć od svih koji bi mogli pomoći - od čelnika Federacije, federalne vlade, državnog ministarstva odbrane.
NIKOLIĆ
Nažalost, nismo imali nekih odgovora. Nije bilo sluha za to. Imam osjećaj da smo prepušteni sami sebi, a rekao sam da ne možemo sami riješti. Mora se ili pomoći nama u prevladavanju ove situacije namicanjem većih sredstava zbog podmirenja naših potreba. Druga mogućna odluka je ona drastična - da se ide u odgađanje prijema novog naraštaja vojnika i u smanjenje broja angažiranih profesionalnih pripadnika Vojske Federacije, gdje bi se to svelo samo na osiguranje objekata, bez ikakve obuke, bez ikakvih ulaganja u održavanje, u bilo što - znači, samo one najnužnije potrebe kako bismo preživjeli.
RSE
Kako nije ovlašten sam donositi radikalne odluke, poput obustave dalje regrutacije, ministar će već sutra, na sjednici federalne vlade, zatražiti raspravu o stanju u Ministarstvu i Vojsci Federacije.
XS
SM
MD
LG