Dostupni linkovi

Ostaje jedan operater električne energije


Lider Srpske liste za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović izjavio je da nedostatak električne energije može biti jedna od razloga da se oni koji se premišljaju ostati ili ne na Kosovu odluče da odu:

«Srbi imaju mnogo velikih problema. Kada tome dodamo potpuno ekonomsku neizvesnost i nedostatak slobode kretanja, oni su bukvalno svedeni na sopstvenu enklavu. Ako u toj enklavi još i nemaju struje, onda je to život na nivou XIX veka.»

Ivanović smatra da bi se pitanje snabdevanja moglo rešiti obezbeđivanjem drugog snabdevača električnom energijom i da je ubeđen da bi u tom slučaju Elektrokosmet bio sigurni pobednik na međunarodnom tenderu, jer najbolje ispunjava uslove:

«Mislim da on ima mnogo bolje uslove u odnosu čak i na Energetsku korporaciju Kosova (KEK), jer prosto ima osposobljeniji tehnički kadar, koji je dugo održavao taj sistem i koji se nalazi na samom Kosovu.»

Kosovo nema potrebe za drugim operaterom električne energije smatra zamenik ministra za energetiku i rudarstvo, Agron Dida:

«Pitanja energetike i rukovođenja energetskim resursima su pitanja od najvećeg strateškog priroteta zemlje, tako da se ne može na ovaj način vršiti cepanje elektroenergetskog sistema jer za to nema niti ekonomske niti druge opravdanosti.»

Sa druge strane, prema njegovim rečima, Kosovo ima potencijale i nema potrebe za drugim operaterom. On ističe da je kratkoročno rešenje da se obezbedi plaćanje utrošene električne energije i time će se rešavati i problem snabdevanja:

«Ljudi treba da plaćaju energiju i imaće je, to se odnosi na obaveze potrošača. Sa druge strane, KEK treba više da se angažuje, treba više da se radi i u Vladi i u Ministarstvu.»

Ivanović ističe kako je neprihvatljivo obrazloženje UNMIK-a da je struja ekonomska kategorija koja se treba plaćati i da nema ničega zajedničkog sa humanitarnim pitanjima, jer:

«Ispostavlja se da je struja na početku 21 veka za Srbe humanitarno i egizistencijalno pitanje.»

Ivanović smatra da je Riker izložen velikom pritisku da ne prihvati pomoć u snabdevanju električnom energijom za srpske enklave koju je preko Koordinacionog centra za Kosovo ponudila Vlada Srbije:

«To je pre svega politički problem za Rikera i smatram da je izložen velikom političkom pritisku, što mogu i da razumem jer bi eventualna donacija za srpske sredine omogućila da srpske sredine imaju redovno snabdevanje električnom energijom, ali bi verovatno sredine u neposrednom okruženju, nastanjene Albancima, imale standardne probleme.»

Zamenik ministra Dida kaže kako je zabeležen napredak u naplati električne energije, ali da je problem pre svega u nelegalnim priključcima:

«Jedan broj korisnika je ilegalno priključen na mrežu, jedan broj još uvek ne plaća račune.»

Sada, prema Didi, KEK treba da se usredsredi na onemogućavanje daljeg korišćenja struje od nelegalnih korisnika. Inače, prema podacima iz KEK-a, sada se na Kosovu naplaćuje samo 34 odsto fakturisane električne energije. Ministarstvo energetike i rudarstva je sačinilo strategiju razvoja energetike, međutim, to je dokument koji dugoročno planira rešavanje problema u oblasti energetike. Kratkoročno, prema Didi, treba obezbediti plaćanje utrošene struje:

«Pitanje neplaćanja je hitno pitanje, to nije strateško pitanje.»

Iz svega ovoga jasno je da se na Kosovu ne razmislja o uvođenju drugog operatera električne energije i da se celokupna aktivnost u rešavanju ovog problema mora voditi na više koloseka, u obezbeđivanju većeg stepena naplate, u održavanju postojećih proizvodnih kapaciteta i u dugoročnom rešavanju ovog problema izgradnjom novih proizvođačkih kapaciteta.
XS
SM
MD
LG