Dostupni linkovi

Stabilnost regiona je primarni cilj


Zamenik ministra inostranih poslova Bugarske, Ljubomir Kjučukov, kazao je da je Bugarska zabrinuta za situaciju na Kosovu jer teži stabilnosti regiona:

“Nije lako rešiti status. Najvažnije je da se do konačnog rešenja dođe dijalogom u procesu koji vodi međunarodna zajednice. A mi ćemo učiniti sve da pomognemo.”

Pošto je, na osnovu više puta iznetih stavova, očigledno da postoje velike razlike između dve strane po pitanju budućnosti Kosova, susedi Kosova i Srbije su zabrinuti za stabilnost i eventualni uticaj rešenja statusa na njih. Premijer Kosova Agim Čeku kaže da je jedino realno rešenje nezavisnost:

“Naša vizija je izgradnja demokratske, moderne i funkcionalne države. Vreme je došlo da se sa razgovora pređe na odluke, došlo je vreme da se odluči da Kosovo postane država.”

S druge strane, srbijanska Vlada upozorava da svako menjanje granica ili nametanje rešenja može dovesti do destabilizacije. Zamenik ministra inostranih poslova Srbije Dejan Šahović kaže da rešenje treba da zadovolji sve strane:

“Rešenje mora da zadovolji sve involvirane strane i Prištinu i Beograd. Neki principi moraju da se primene i moraju da važe osnovni principi međunarodnog prava, Povelje UN, pre svega oni koji se odnose na nepovredivost međunarodno priznatih granica. Izneli smo da se do rešenja mora doći dogovorom i da nametnuto rešenje neće imati pozitivan efekat stabilizaciji regiona i omogućavanja bržeg kretanja ka Evropskoj uniji.”

Međutim, Čeku kaže da će nezavisnost uticati na stabilnost Kosova i regiona, jer je vizija Kosova ulazak u Evropu:

“Status regiona se ne može rešiti bez definisanja statusa Kosova. Kosovo će i posle toga biti zainteresovano da sa regionom gradi konstruktivne odnose.”

RSE: Da li će Kosovo do kraja godine biti nezavisno?

ČEKU: Posle sastanka sa Kontakt grupom u Sofiji ja sam još veći optimista da će se rešenje naći pre nove godije i da će to biti nezavisnost.

Dejan Šahović je protiv postavljanja rokova, s tim da se pregovori moraju nastaviti. A na pitanje da li će Srbija ispoštovati bilo kakvu odluku SB o statusu Sahović je odgovorio:

“Odluke Saveta bezbednosti koje se donose na osnovu glave 7. Povelje su obavezujće i tu se ne može mnogo govoriti o tome da li će neka zemlja da ih poštuje ili neće. Srbija zadržava svoj stav o tome da je široka autonomija i unutrašnja nezavisnost Kosova rešenje kome treba sada težiti. Rešenje će sigurno biti kompleksno, neće biti jednostavno i kada Savet bezbednosti donese odluku, onda ćemo moći da govorimo o tome kakva će ona biti i kako će se sprovoditi.”

U svakom slučaju, Konktakt grupa je istakla da se rešenje za status mora definisati do kraja godine, s tim da se kosovskim Srbima moraju garantovati sva prava, a regionu evropska perspektiva.
XS
SM
MD
LG