Dostupni linkovi

Šta sa penzijama u slučaju raspada zajedničke države?


Penzioneri nemaju razloga za zabrinutost zbog mogućnosti državnog osamostaljenja Crne Gore, rekao je za naš program direktor crnogorskog Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Radoje Žugić, koji naglašava da ni u tehničkom, ni u pravnom smislu ne postoji nikakav rizik. Istakavši redovnost u isplati i već duži vremenski period ustaljenu likvidnost Fonda, Žugić je ocijenio i da ne postoji mogućnost nastanka bilo kakvog poremećaja u slučaju izglasavanja nezavisnosti na predstojećem referendumu o državno-pravnom statusu Crne Gore:

„Nakon osamostaljivanja Crne Gore i Srbije, odnosno konstituisanja nezavisnih država, ova prava sa osnova Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju urediće se sporazumom država članica, sada članica - sjutra nezavisnih država, a taj sporazum će biti zasnovan na istim principima kao i sporazumi koje je naša republika zaključila sa bivšim republikama Jugoslavije, kao što je to sa Hrvatskom, Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom... čija primjena se potpuno nesmetano odvija bez ikakvih negativnih reperkusija po korisnike penzija i ostala prava. Da napomenem da smo mi brojne sporazume sa ovog osnova potpisali sa državama Evropske unije, tako da nema bojazni da će se nakon osamostaljivanja Crne Gore desiti bilo šta što je negativno za penzionere.“

Radoje Žugić, direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja tvrdi da čak ne postoji mogućnost ni u tehničkom smislu otežane isplate penzija, što se naročito odnosi na osiguranike koji ne žive u državi u kojoj su ostvarili pravo na penziju:

„Primjera radi, korisnici penzija koje su ostvarene kod Fonda PIO Crne Gore koji žive u Srbiji mogu primati svoje penzije preko jedne od banaka u Crnoj Gori, a to su: Podgorička, Komercijalna Budva, Atlas Montenegro i Crnogorska komercijalna banka ili preko ovlašćenog lica, s tim što je samo potrebno da se otvore računi kod tih banaka i o tome se Fond PIO Crne Gore pismeno obavijesti. Ista je procedura i sa Fondom u Srbiji.“

Penzionerska asocijacija je po svoj prilici dobro upoznata sa formalno-pravnim i tehničkim procedurama isplate penzija.
Veljko Golubović, predsjednik crnogorskog Saveza penzionera ističe da je Crna Gora i do sada obezbijeđivala sredstva i vršila isplatu penzija svojim osiguranicima:

„Crnogorski građani koji primaju penzije od Republičkog Fonda PIO Srbije u slučaju da bude problema na toj relaciji biće obezbijeđeni od strane države Crne Gore, a onda će se međudržavnim sporazumom sa Srbijom i to pitanje regulisati kao što se regulisalo i sa bivšim jugoslovenskim republikama. Penzioneri koji primaju penziju preko Republičkog Fonda PIO Crne Gore, a koji žive na teritoriji Srbije ili drugih bivših jugoslovenskih republika, sada samostalnih država, primaće penzije kao i do sada. Kada su u pitanju vojni penzioneri Ministarstvo finansija Crne Gore je preuzelo obavezu da isplaćuje penzionerima i uskoro je za očekivati da će i oni preći na budžet Fonda PIO Crne Gore i da će vojni penzioneri u tom slučaju biti u mogućnosti da budu članovi penzionerske organizacije u Crnoj Gori i koriste sva prava, povoljnosti i druge beneficije koje crnogorski penzioneri koriste, tako da nema nikake opasnosti za penzionere Crne Gore da će promjenom državnog pravnog statusa Crne Gore njihove penzije biti ugrožene.“

Podsjetimo: prosječna penzija za januar iznosila je 137 eura, što je za sedam posto više nego u istom periodu prošle godine. Od pretprošle godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju penzije se usklađuju dva puta godišnje. Prema statistici, penzije su za dvije godine primjene novog zakona porasle za devetnaest posto, dok u državnoj administraciji za isti period nije zabilježen rast zarada.
XS
SM
MD
LG