Dostupni linkovi

Svjetska banka protiv apsolutnog moratorija na kredite u Federaciji BiH


Svjetska banka, logo
Svjetska banka, logo

Svjetska banka izdala je saopštenje u kojem se protivi nacrtu izmjena prijedloga Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Federaciji Bosne i Hercegovine, najavljenog 20. aprila, koji predviđa uvođenje obaveznog moratorija na kredite za sva fizička i pravna lica na period od 6 do 12 mjeseci, kao i limit kamatne stope od 1 % na kredite u moratoriju.

Emanuel Salinas, šef kancelarije Svjetske banke u BiH rekao je da je “Svjetska banka izričito protiv apsolutnog moratorija, koji bi se primijenio na sve dužnike, bez obzira na njihovu finansijsku situaciju, kao i protiv propisivanja bankama visine kamate koju mogu zaračunati na svoje zajmove."

U saopštenju Svjetske banke navodi se da prema njihovom mišljenju kombinacija generalnog moratorija (bez obzira na mogućnost dužnika da vrši otplatu) uz kamatne stope niže od tržišnih, bez ozbiljnijih analiza, da bi se dobio uvid u posljedice po banke, predstavlja značajan rizik za ekonomiju, iz mnogo razloga.

˝Prvo, nameće značajan rizik po stabilnost, potkopavajući likvidnost i kapital banka. Drugo, narušava disciplinu plaćanja, omogućavajući neplaćanje i onim dužnicima koji su finansijski sposobni, ali ne žele plaćati a to će samo otežati i povećati troškove dobivanja kredita u budućnosti za dobre klijente".

Treće, "može dovesti do poremećaja u smislu odobravanja kredita klijentima koji nisu bili komercijalno održivi ni prije COVID-19, na račun sektora koji imaju veći potencijal. U svjetlu tih razmatranja, snažno potičemo vlasti da preispitaju predloženu mjeru politike", navode iz Svjetske banke

Mišljenje Svjetske banke je da bilo kakve mjere koje se odnose na olakšavanje dužnicima moraju biti dobro promišljene uzimajući u obzir i finansijski uticaj svake mjere olakšanja na banke i njihovu stabilnost.

Preporučujemo

XS
SM
MD
LG