Dostupni linkovi

SE: Slabo poštovanje konvencije o socijalnim pravima u Srbiji


Migranti sa decom na graničnom prelazu Kelebija između Srbije i Mađarske

Srbija je među zemljama s najnižim stepenom usklađenosti sa odredbama Evropske socijalne povelje koje se odnose na decu, porodice i migrante, saopštio je Evropski komitet za socijalna prava.

U najnovijem izveštaju Komiteta Saveta Evrope navodi se da je u Srbiji analizirana situacija u 28 oblasti, među kojima su pravo dece i mladih na zaštitu, pravo zaposlenih žena na porodiljsko odsustvo, pravo porodica na socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu, pravo migranata na zaštitu i pomoć i pravo na smeštaj.

Srbija je usklađena sa odredbama Evropske socijalne povelje po pet pitanja - zabrana noćnog rada i plaćeni godišnji odmori za mlađe od 18 godina, zabrana zapošljavanja mlađih od 18 godina na poslovima koji su nebezbedni i loši po zdravlje, obuka mladih tokom radnog vremena i omogućavanje majkama pauza tokom posla za dojenje beba.

U 12 oblasti Srbija ne poštuje konvenciju Saveta Evrope. Među njima su zabrana zapošljavanja mlađih od 15 godina, što nije garantovano u praksi, radno vreme mladih koje je duže od propisanih 35 sati sedmično, kao i po pitanju plata za mlađe od 18 godina.

Situacija u Srbiji nije u skladu sa odredbama Povelje koje se tiču prava migranata na rad i smeštaj, pravo na spajanje s porodicom i pravo migranata na pravnu pomoć.

Što se tiče ostalih 11 oblasti, Komitet nije od Srbije dobio dovoljno informacija da bi procenio situaciju.

Zaključci Komiteta se odnose na period od 1. januara 2014. do 31. decembra 2017. godine. Rok za podnošenje izveštaja o primeni Evropske socijalne povelje bio je 31. oktobar 2018, a Srbija je to učinila 8. marta 2019.

U najnovijem izveštaju analizirana je situacija u 37 zemalja.

Evropski komitet za socijalna prava ocenio je da su u Evropi ugrožena socijalna prava dece, porodica i migranata, a da najveću zabrinutost predstavlja dečiji rad, uključujući nelegalni rad dece u sivoj ekonomiji i zaštita dece od nasilja i eksploatacije.

"Komitet je sve više zabrinut za postupanje prema deci u situaciji nelegalne migracije, bilo da imaju pratnju ili ne, i deci koja traže azil, posebno po pitanju njihovog odgovarajućeg i bezbednog smeštaja", navodi se u saopštenju Komiteta.

XS
SM
MD
LG