Dostupni linkovi

Tužilaštvo zatražilo doživotnu kaznu za Radovana Karadžića


Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je doživotnu kaznu u žalbenom postupku na prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske.

Tužioci su od žalbenog vijeća zatražili i da Karadžića proglasi krivim za genocid nad muslimanima i Hrvatima u sedam bosanskohercegovačkih opština, djelo za koje je prvostepenom presudom bio oslobođen krivice.

U žalbi, čiju je redigovanu verziju sud u Hagu danas objavio, Tužilaštvo ocjenjuje da su nalazi iz prvostepene presude "u većini detaljni, sveobuhvatni i čvrsti", ali da zbog "manjkavog pristupa" sudija u nekim njenim dijelovima "presuda ne odražava cjelokupnu Karadžićevu krivičnu odgovornost i u nedovoljnoj mjeri ga kažnjava za njegove zločine".

U tri od četiri osnove za žalbu, tužioci tvrde da su sudije, pogrešnim tumačenjem činjenica i prava, došle do nepravilnog zaključka da Karadžić, u šest opština, nije imao genocidnu namjeru da uništi muslimane i Hrvate kao etničke grupe.

Po žalbi, taj zaključak nije u skladu s dokazima na osnovu kojih je samo raspravno vijeće utvrdilo da su srpske snage, pod Karadžićevom vrhovnom komandom, brojnim zločinima - ubistvima, okrutnim tretmanom, nezakonitim pritvaranjem pod nehumanim uslovima, seksualnim nasiljem - nesrpsko stanovništvo prognale, odnosno "trajno uklanjale sa teritorija na koje su Srbi polagali pravo".

Po prvostepenoj presudi, ti zločini počinjeni su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je Karadžić bio protagonista, s ciljem da se na velikim dijelovima teritorije BiH stvori srpska država.

U četvrtoj žalbenoj osnovi, tužioci tvrde da kazna od 40 godina zatvora "ne odražava na pravi način nalaze samog raspravnog vijeća i njegovu analizu težine Karadžićevih zločina".

Po Tužilaštvu, nalazi sudija o Karadžićevoj ključnoj ulozi u zločinima u Sarajevu i Srebrenici i sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu, svaki za sebe, zahtijevaju kaznu doživotnog zatvora.

"Uzeti u obzir zajedno, predstavljaju najteži skup zločina ikada pripisan jednoj osobi pred Tribunalom i zahtijevaju najvišu raspoloživu kaznu - doživotni zatvor", tvrde tužioci.

U nastavku postupka, optužba i odbrana imaju rok do 15. marta da, pisanim podnescima, odgovore na žalbu suprotne strane.

Žalbeno vijeće će potom zakazati usmenu raspravu o žalbama na prvostepenu presudu.

Karadžić je u sudskom pritvoru u Sheveningenu od 30. jula 2008.

Vlasti Srbije uhapsile su Karadžića, kako su saopštile 21. jula 2008. u Beogradu.

Karadžićevi advokati tvrdili su da je on uhapšen 18. jula i da je tri dana držan na nepoznatom mjestu.

XS
SM
MD
LG