Dostupni linkovi

Vlada RS: Izmjene neustavnih odredbi Zakona o eksproprijaciji


Vlada Republike Srpske (RS) predložila je po hitnom postupku izmjene Zakona o eksproprijaciji, nakon što je Ustavni sud RS-a donio odluku da su pojedine odredbe ovog zakona neustavne, jer ugrožavaju pravnu sigurnost građana.

Osporene norme, po ocjeni Ustavnog suda, ugrožavaju pravnu sigurnost građana, jer dovode do oduzimanja imovine u svrhu stambene izgradnje pod izgovorom opšteg interesa, bez mogućnosti da vlasnik u postupku utvrđivanja opšteg interesa na odgovarajući način zaštiti svoja imovinska prava.

Ustavni sud RS-a je ocijenio da određeni članovi Zakona o eksproprijaciji u RS nisu u saglansosti s Ustavnom, te da predstavljaju povredu prava na mirno uživanje imovine koje je garantovano Protokolom uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Osporen je kao neustavan i član ovog zakona, koji određuje da se protiv akta Vlade RS-a o utvrđivanju opšteg interesa ne može pokrenuti upravni spor.
Pravo svojine je jedno od osnovnih instituta građanskog prava, kojem i Ustav i međunarodni pravni instrumenti garantuju visoke standarde zaštite.

Zbog toga, Ustavni sud RS-a smatra da svaki akt kojim se na bilo koji način zadire u pravo svojine, posebno odluka Vlade RS-a o utvrđivanju opšteg interesa, na osnovu koje se vodi postupak eksproprijacije, mora biti podvrgnuta kontroli zakonitosti.

U suprotnom, daje se prednost korisniku eksproprijacije, koji se na taj način stavlja u povlašćen položaj u odnosu na vlasnika predmetne nepokretnosti, koji nema mogućnost ulaganja pravnih sredstava protiv odluke koja direktno utiče na njegova svojinska prava.

Time se, po ocjeni Ustavnog suda, istovremeno dovodi u pitanje i zaštita pravne sigurnosti građana, te načelo vladavine prava.

Narodna skupština RS-a će ove izmjene zakona razmatrati na sjednici 15.aprila.

XS
SM
MD
LG