Dostupni linkovi

BiH će plaćati roaming po cijenama EU


Potpisivanjem Sporazuma između ministarstava Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije i Turske nadležnih za oblast elektronskih komunikacija, a na temelju Uredbe o roamingu u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama unutar zemalja EU, korisnicima usluga mobilnih komunikacija bit će omogućeno ostvarivanje višestruke korisnosti.

- To znači da će korisnici mobilnih javnih komunikacijskih mreža, prilikom boravka u navedenim zemljama, jednako kao i u zemljama članicama EU, moći nesmetano komunicirati, ne plaćajući ovu uslugu po sadašnjim neopravdano visokim cijenama. Očekujemo da će sniženje cijena roaminga doprinijeti ne samo nesmetanom funkcionisanju zajedničkog tržišta, nego i povećanju tražnje za uslugama mobilnih komunikacija što će usloviti ubrzan razvoj ovog tržišta kako u BiH tako i u zemljama regiona - istakao je ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić.

Sporazumom je predviđeno etapno usklađivanje domaćih cijena roaming usluge s cijenom koja važi u zemljama EU.

Za realizaciju Sporazuma bit će nadležna regulatorna tijela za elektronske komunikacije zemalja potpisnica.

Potpisivanje Sporazuma o sniženju cijena usluge roaming u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije i Turske planirano je za kraj septembra.


XS
SM
MD
LG