Dostupni linkovi

Papa Franja osudio globalni finansijski sistemPapa Franja je u svojoj prvoj poslanici, Evangelii Gaudium, na 225 strana izložio kako bi trebalo reformisati Katoličku crkvu s ciljem da postane milosrdnija, bliža siromašnima i ugnjetavanima, i osudio svetski finansijski sistem zbog marginalizacije siromašnih.

Poslanica koja se u prevodu zove "Radost jevanđelja", drugi je veliki papin dokument, ali prvi koji je on napisao, s obzirom da je encikliku "Svetlost vere", objavljenu jula, gotovo u potpunosti napisao njegov prethodnik papa Benedikt Šesnaesti pre no što se povukao sa funkcije.

U novom dokumentu papa je objedinio sve što je poslednjih meseci govorio, propovedao i pisao u nameri da pažnju Katoličke crkve preusmeri sa doktrine na "radost ukazivanja dobrodošlice", kako bi crkva privukla vernike u svetu kojim dominiraju sekularizacija i ogromne razlike u prihodima.

Franja je u tekstu ekonomske teorije koje favorizuju poreske olakšice za bogate, osudio kao nedokazane i naivne i ocenio da se one zasnivaju na shvatanju da preživljavaju najjači i da se "moćni hrane nemoćnima", ne vodeći računa ni o etici, ni o prirodi, čak ni o bogu.

"Novac mora da služi, a ne da vlada!" napisao je papa, pozvavši političare da reformišu sistem. "Papa voli svakog pođednako - i bogatog i siromašnog, ali je obavezan u ime božje da podseti sve i svakog da bogati moraju pomagati, poštovati siromašne".

Papa je time ušao u polemiku sa stavovima svoje dvojici prethodnika o usredsređenosti na pravila i doktrinu, a rekao je da je crkva time "opsednuta".

Takođe je ukazao da neki stari crkveni običaji mogu biti odbačeni, ako više služe komunikaciji sa verom.

Istovremeno, Franja je potvrdio protivljenje crkve pobačaju, ukazavši da se o tome ne može ni pregovarati, i da je to protivljenje srž insistiranja crkve na dostojanstvu svakog ljudskog bića.
XS
SM
MD
LG