Dostupni linkovi

JMBG, operacija Barbarossa, Lepenski vir, Drakula, unca zlata, Korzika, fudbalski gol ...


Pitanje 1 / 7

JMBG

1.
Jedinstveni matični broj građana JMBG je identifikaciji broj dat svim novorođenim građanima Jugoslavije od  1976.  godine. Broj se sastoji od 13 cifara u formi „DD MM GGG RR BBB K“, gdje su prvih sedam cifara dan, mjesec i godina rodjenja sa tri cifre. RR označava političku regiju rodjenja a posljednji broj K je kontrolni broj koji se dobija posebnom formulom. Šta označavaju 10,11 i 12-ti broj (BBB)  u JMBG-a...

XS
SM
MD
LG