Dostupni linkovi

Nema novog postupka u slučaju TatonKrivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu odbacilo zahtev za ponavljanje krivičnog postupka protiv pravosnažno osuđenih za učešće u ubistvu Brisa Tatona.
Stranke u postupku mogu da izjave žalbu Apelacionom sudu.

Viši sud je ocenio da predloženi dokaz za ispitivanje novog svedoka, "nije dokaz koji bi sam za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima, mogao da dovede do oslobađanja lica koje je osuđeno ili do njegove blaže osude po blažem zakonu".

Sud je podvukao da je ocena doneta imajući u vidu dokaze koji su izvedeni tokom pravnosnažno okončanog krivičnog postupka, na osnovu kojih je činjenično stanje nesumnjivo i potpuno utvrđeno.

Advokati dvojice osuđenih podneli su 30. avgusta Višem sudu u Beogradu zahtev za ponavljanje postupka na osnovu izjave očevica tuče na Obilićevom vencu u kojoj je na smrt pretučen Taton, penzionisanog policajca Dragana Crepulje, koji tokom pravosnažno okončanog postupka nije svedočio.

Crepulja koji je tvrdio u izjavi da Taton nije bačen sa ograde zida od četiri metra već da je sam pao, je predlagan za svedoka u drugostepenom postupku za ubistvo Tatona, ali Apelacioni sud nije to prihvatio.

Apelacioni sud u Beogradu krajem januara prepolovio je kazne osuđenima preinačivši presudu Višeg suda kojom su bili osuđeni na ukupno 240 godina zatvora.

Pravosnažnom presudom Apelacionog suda 14 napadača na Tatona dobilo je ukupno 123 godine zatvora. Ustavni sud Srbije odbacio je i ustavnu žalbu

branilaca osuđenih za učešće u ubistvu francuskog navijača, jer je utvrdio da u toku krivičnog postupka okrivljenima nije povređeno pravo na pravično suđenje.

Pošto je odbrana u tom slučaju iscrpela sve pravne lekove koje je mogla da uloži u Srbiji, najavila je da će se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.
XS
SM
MD
LG