Dostupni linkovi

Izabrano novo Upravno vijeće Hrvatske novinske agencije


Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije podupro je prijedloge Vlade za razrješenje dosadašnjih i imenovanje novih članova Upravnog vijeća Hine. Tomu su se usprotivili HDZ-ovi članovi koji su vladajuće prozvali da smjenu Upravnog vijeća predlažu bez uporišta u zakonu.

Savjetnik ministrice kulture Milan Živković kazao je da se prijedlog razrješenja temelji na općenito poremećenim odnosima u Hini i nejasnoj koncepciji upravljanja agencijom.

Kao osnovna obilježja rada Hine u proteklom razdoblju naveo je snažan pad prihoda s tržišta i otkazivanje velikog dijela pretplatnika, posljedica čega je, rekao je, smanjivanje na minimum funkcionalnosti Hine da svojim izvještavanjem uđe u privatne medije.

"Imamo, praktično, novinsku agenciju koja je, bojimo se, na najboljem putu da funkcionira zapravo prema unutra, a ne prema van, da svoju funkciju penetracije pravovaljanog izvještavanja u javnom interesu putem komercijalnih medija uopće ne ostvaruje", rekao je Živković.

Troje HDZ-ovih članova Odbora bilo je protiv prijedloga razrješenja članova Upravnog vijeća Hine, a suzdržano pri glasovanju o imenovanju novih članova - Gordane Simonović (iz reda stručnjaka za medije) te Josipa Vebera, Vlade Rajića i Romana Jurića (iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka).

Odbor je jednoglasno podupro imenovanje Slavice Cvitanić, predsjednice Hinina Radničkog vijeća, za članicu Upravnog vijeća Hine iz reda zaposlenika.

Hinino Upravno vijeće ima pet članova koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor - jedan je iz redova stručnjaka za medije, tri člana iz redova ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka, te jedan predstavnik zaposlenika agencije.
XS
SM
MD
LG