Dostupni linkovi

Brisel:Vladavina prava i ekonomija ključni izazovi za Crnu Goru


Crna Gora će tokom pristupnih pregovora sa EU morati da ostvari opipljive rezultate u oblasti pravosuđa i vladavine prava, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala na visokom nivou i korupcije, navodi Evropska komisija u nacrtu Godišnjeg izvještaja o napretku Crne Gore.

U dokumentu u koji je agencija Beta imala uvid ukazuje se takođe na ozbiljne probleme sa kojima se suočava crnogorska ekonomija uz ocjenu da je "zbog strukturalnih problema crnogorske ekonomije i krhkog međunarodnog finansijskog okruženja, oporavak ekonomije Crne Gore u opasnosti".

U nacrtu izvještaja koji će biti objavljen 10. oktobra Evropska komisija ocjenjuje se da Crna Gora i dalje u dovoljnoj mjeri ispunjava političke kriterijume za članstvo u EU.

Ukazuje se, međutim, da su, dodatni napori neohodni u oblasti vladavine prava, prije svega kako bi se završila započeta ustavna reforma i ojačala nezavisnost sudstva, kao i u sprovođenju zakona, naročito u borbi poritv korupcije i organizovanog kriminala.

U dijelu koji se odnosi na ekonomske kriterijume, navodi se da je u Crnoj Gori nezaposlenost visoka i da rastu i inflacija i javni dug.Crna Gora, kako se dodaje, treba da riješi tešku ekonomsku situaciju u oblasti proizvodnje aluminijuma i da privuče nove investicije, kako bi razvila infrastrukturu.

Ocenjuje se takođe da je Crna Gora ostvarila napredak u uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije, da se makroekonomska stabilnost održava, te da se bankarski sektor još oporavlja.

EK je u dijelu izveštaja koji se odnosi na zakonodavstvo EU ocijenila da je ostvaren izvjestan napredak u jačanju sposobnosti za prezuimanje obaveza koje proištiču iz članstva u EU, ali je u oblastima kao što su sloboda kretanja radne snage i kapitala, bezbjednost hrane, ekologija i mnoge druge napredak ograničen.

Ograničeni administrativni kapaciteti Crne Gore predstavljaju izazov u mnogim oblastima i moraju se ojačati kako bi se obezbedilo efiksno sporovođenje zakonodavstva EU, ocenjuje EK u izveštaju o napretku Crne Gore.

Pristupni pregovori Crne Gore sa EU otvoreni su 29. juna ove godine.
XS
SM
MD
LG