Dostupni linkovi

Crnogorski parlament 8.maja treba da potvrdi ugovor sa Vatikanom


Crnogorski parlament trebalo bi na sjednici koja počinje 8. maja da potvrdi Temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice kojim se reguliše pravni status Katoličke crkve u toj državi.Predstavnici Crne Gore i Svete Stolice potisali su 24. juna prošle godine Temeljni ugovor, a Vlada je 22. marta utvrdila Predlog zakona o njegovom potvrđivanju.

Ugovorom se priznaje pravo Katoličkoj crkvi da osniva, mijenja, ukida ili priznaje crkvena pravna lica prema odredbama kanonskog prava.

Crna Gora garantuje Katoličkoj crkvi i njenim pravnim i fizičkim licima slobodu komunikacije i održavanje veza sa Svetom Stolicom, sa biskupskim konferencijama, partikularnim crkvama, ustanovama i licima, u državi i inostranstvu.

Katoličkoj crkvi se garantuje sloboda djelovanja i javnog nastupanja, usmenog i pismenog izražavanja, štamparske djetalnosti, osnivanje radio i televizijskih stanica, osnivanja udruženja i ustanova sa ciljem socijalne pomoći i humanitarnog djelovanja.

Crna Gora priznaje Katoličkoj crkvi slobodu vršenja vjerskih obreda. Ugovorom se uređuje način imenovanja i dodjele crkvenih službi, imenovanje, premještaj i smjena biskupa.

Dokumentom se, u načelu, regulišu pitanja u vezi imovine Katoličke crkve i crkvenih pravnih lica.

“Ova oblast biće konkretnije regulisana nekim budućim zakonom Crne Gore”, kaže se u obrazloženju Prijedloga zakona o potvrđivanju Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice.

Katoličkoj crkvi se priznaje pravo da osniva srednje vjerske škole i obrazovne institucije višeg ranga za školovanje sveštenika i pastoralnih radnika.
XS
SM
MD
LG