Dostupni linkovi

Odbor EP: Srbiji kandidatura i što pre pregovori o članstvuEvropski parlament (EP) poziva lidere EU (Evropski savet) da odobri Srbiji status kandidata za članstvo u EU i da što pre počnu pregovori o tome, s obzirom na to da je Srbija ispunila sve uslove koje su u decembru 2012. postavili vođi EU.

To se navodi u predlogu rezolucije koji je danas u Briselu usvojio Spoljnopolitički odbor EP, uz usmeni amandman izvestioca za Srbiju Jelka Kacina, u kojem se takođe pozdravljaju ključni dogovori u dijalogu Beograd-Priština.

Evropski parlament, ističe se u nacrtu rezolucije, koju u plenumu treba da usvoji parlament EU, smatra da bi, s obzirom na Mišljenje Evropske komisije o napretku Srbije, iz oktobra 2011, pregovori o članstvu s Beogradom "trebalo da počnu što pre, čime bi se pokazala privrženost Evropske unije perspektivi te zemlje za ulazak u EU".

Prilikom glasanja o konačnom predlogu Rezolucije o procesu evropske integracije Srbije, nije prihvaćen amandman grupe rumunskih poslanika u kojem se "podstiču srpske vlasti da uvedu rumunski jezik u škole u severoistočnoj Srbiji i da obezbede pristup medijima na rumunskom jeziku za tamošnje Rumune-Vlahe".

Ovi rumunski parlamentarci su takođe tražili da se "rumunski uvede u javni život u gradovima i selima gde živi više od 15 odsto tog stanovništva, kao i da se Rumunskoj pravoslavnoj crkvi dodeli status 'tradicionalne crkve' i njena nadležnost proširi na celu teritoriju Srbije".

Kacin, koji je izradio nacrt rezolucije, saopštio je da će uputiti pismo srpskim vlastima sa sugestijom da se i u "središnjoj Srbiji na isti način kao u Vojvodini zajamči puna zaštita prava manjina", što bi, po njegovim rečima, obuhvatilo i vlašku i bugarsku manjinu.

U predlogu rezolucije se od srpskih vlasti traži jačanje državnih tela za bitku protiv korupcije i podvlači da je "istinska vladavina zakona nužna za privlačenje stranih investicija i brži prelazak ekonomije na slobodno tržište".
XS
SM
MD
LG