Dostupni linkovi

Srbija: Korupcija najvidljivija u policiji, zdravstvu i sudstvu


Prema danas objavljenim rezultatima istraživanja Međunarodnog instituta za bezbednost, za građane Srbije je najvidljivija korupcija u policiji, zdravstvu i sudstvu, a od ministarstava po korumpiranosti prednjači Ministarstvo za infrastrukturu.

Odeljenje za praćenje korupcije u javnom sektoru tog instituta iz Beograda, koje je sprovelo istraživanje, saopštilo je da su građani naveli da se sa korupcijom u tim sektorima svakodnevno sreću.

"Dramaticni oblici korupcije" su u Javnom Sektoru, i kako je saopšteno, u ministarstvima i javnim preduzecima.

"Prema konkretnoj korumpiranosti posle Ministarstva za infrastrukturu dolazi Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, potom Ministarstvo prosvete i Ministarstvo ekonomije", piše u saopštenju.

Kako se dalje navodi, najveći problem je "pravilo" koje su političke partije neformalno uspostavile za javne nabavke ili veći posao:

"Podrazumeva se da partiji mora ići deo novca od svakog posla koji se radi u Ministarstvu ili Javnom preduzeću koje ona drži, te, samim tim, ministri ili direktori tih preduzeća ne osećaju da čine krivično delo, znajući da partija stoji iza njih".

"Pored ministarstava i javnih preduzeća, ozbiljan problem srpskog društva je korupcija u medijima", ukazao je Institut.

"Često imamo situaciju da su neformalni urednici privatnih medija zapravo partijski činovnici vladajućih partija koji ucenama reklamiranja javnih preduzeća u tim medijima, drže potpunu kontrolu šta će se objaviti, a šta neće", piše u saopštenju.

Odeljenje za pracenje korupcije u Javnom Sektoru Medunarodnog instituta za bezbednost će početkom decembra ove godine, posle tromesečnog istraživanja, objaviti spisak najkorumpiranijih ministara i direktora Javnih preduzeca u Srbiji, sa dokazima za konkretne slučajeve korupcije koje će prethodno dostaviti
Tužilaštvu Srbije.
XS
SM
MD
LG