Dostupni linkovi

Potpisan protokol o saradnji javnih servis JI EvropeGeneralni direktori 12 javnih servisa danas su u Sarajevu potpisali protokol o regionalnoj saradnji u oblasti edukacije i obuke članica Evropskog udruženja javnih
servisa jugoistočne Evrope.

Sastanak su organizovali Evropsko udruženje javnih servisa, RTV Bosne i Hercegovine i Sekretarijat Saveta za regionalnu saradnju (R C C).

Generalni sekretar R C C-a, Hido Biščević, rekao je da je potpisivanje protokola dokaz da je, uprkos oscilacijama u političkim i socio-ekonomskim prilikama u jugoistočnoj Evropi, region ipak nastavio da se kreće napred.

Protokolom se postavljaju brojni ciljevi kao što su podizanje profesionalnih standarda i kvaliteta, efikasnosti i uređivačke nezavisnosti javnih servisa, podsticanje i jačanje pouzdanosti, različitosti i poštovanja svih slojeva društva.

Cilj sporazuma je da se poveća doprinos javnih servisa razvoju savremenih, demokratskih društava u jugoistočnoj Evropi.
XS
SM
MD
LG